DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1956 str. 45     <-- 45 -->        PDF

razvilo kotiledone i iglice, s tom razlikom da su kotiledoni i iglice kod ovog
sjemena slabije razvijeni i da ne pokazuju onako lijepu i zdravu boju kao
kod onog sjemena kojemu nismo prekidali klicu.


Smatramo za potrebno napomenuti da je po našem mišljenju veoma
povoljno djelovao na popravljanje svojstava tla i klijanje sjemena pijesak,
koji je sijan zajedno sa sjemenom, jer kako smo naveli tlo na kojem je
izvršeno podsi javan je je degradirano.


Iz pokusa koji smo izveli može se sa sigurnošću zaključiti, da se i naklijalo
jelovo sjeme može sijati s izgledom na uspjeh.


U izvršavanju zadataka pretvorbe čistih bukovih sastojina u mješovite
sastojine bukve — jele, vjerujemo da će ovo naše iskustvo možda netko
koristiti.


SAOPĆENJA


KAKVE PILE ODABIRU RADNICI?
lazi pila sa složenim zupcima rezačima
i strugačima — oblik tzv. amerikanski


Državni institut u Bavarskoj izvršio (Hobelzahnung).
je godine 1950., 1953. i 1955. popis svih Jednoručne pile dolaze do naročite
jednoručnih pila koje su tada bile na primjene kod čišćenja debla od grana
upotrebi. U 1955.-toj bilo je u radu kod porušenih stojećih stabala, izradbe


10.700 komada, nalik »lisičjem repu«, a metarskog drveta i sitnih sortimenata.
režu samo na povlačenje i 7.500 komada Upotreba ovakvih pila povećava produkpila
sa okvirom. Nakon razvrstavanja tivnost i zaradu radnika.
ovih pila po obliku zubaca dobiveni su Od dvoručnih pila proizvodi se najslijedeći
podaci u postocima: noviji model sa uskim listom, širine
svega 25 m/m i ovalnog presjeka. Na
gornjem dijelu je malo izbrušen da bi
TrokuRezači
Svi se priječilo ukliještanje. Zatim, u Švedskoj
se proizvodi pila »Immerscharf«,


Godina tasti i struM-
zupci ostali


koja se odlikuje naročito tvrdim zupoblik
ga« oblici cima — tvrdim kao čelik turpije. S njom
se pili tako dugo dok se ne zatupi, poP
o v 1 a č n e pile tom se list baca. Ova vrsta pile raspro


stranjuje se veoma brzo.
1950 77 7 11 5 Rad sa kvalitetnim pilama toliko je
olakšan i ekonomičan, da kod piljenja


1953 57 19 9 15


mekog drveta dolazi u pitanje upotreba
jednoručnih motornih pila. Primjena mo


1955 28 52 5 15


tornih pila dolazi do izražaja sada i u
budućnosti jedino kod podrezivanja i


Pile sa o k v i r o m


prerezivanja u krupnoj šumi, gdje su
stabla grupirana.
1950 95 1 — 4 Suvišno je naglašavati potrebu zavođenja
sistema i tipizacija šumskog alata


1953 6 12


82 —
kod nas, pa da bi se izišlo iz današnje
šarolikosti. Opskrba šumskih radnika sa


1955 28 57 — 15


savremenim alatom i upoznavanje radnika
sa njegovim održavanjem, imalo bi
za posljedicu povećanje produktivnosti


Iz gornjih je podataka vidljivo da ra-u šumarstvu i olakšanje posla šumskom
pidno opada upotreba pila sa trokutaradniku.
stim zupcima, a na njihovo mjesto doIng.
I. O.


185