DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1956 str. 44     <-- 44 -->        PDF

nije moglo izvršiti ujesen odmah nakon sabiranja. Sabrano sjeme imalo je
u klijalu klijavost od 57%.


Napominjemo veoma interesantnu činjenicu da smo počevši od 1953
godine imali na području gospodarske jedinice Ravna Gora, tri godine uzastopce
nepotpun urod jelovog sjemena. Svake godine urodila je sjemenom
jela u drugim šumskim predjelima i drugoj nadmorskoj visini, i to u onima
koji nisu stradali od proljetnih mrazova.


Nepotpun urod jelovog sjemena kojeg smo očekivali u 1953 godini
potpuno je izostao u nižim šumskim predjelima, jer su sjemeni zametci
stradali od ranog mraza, što se ponovilo u 1954 godini. Iz tog razloga nam
je jela nepotpuno urodila u nižim šumskim predjelima (800 m. nadm. vis.)
tek u 1955 godini, i ako je cvjetala i razvila mlade češere u 1953 i 1954 god.


U 1953 godini stradali su od mraza cvjetovi jele u nižim i srednje
visokim šumskim predjelima (800—1.000 m. nadm. vis.), tako da nam je
urodila jela na najvišim položajima (1.200 m. nadm. vis.), dok je u 1954
godini stradala od ranog mraza u nižim i najvišim šumskim predjelima,
a urodila je u srednje visokim.


Nije nam poznato da je naša stručna literatura zabilježila ovakav slučaj
ponovnog cvjetanja i uroda sjemena kod jele kroz tri godine uzastopce.
Sjeme koje smo sabrali jeseni 1953 godine spremljeno je da se ne presuši
u sanduke s pijeskom. Tokom zime sjeme je nekoliko puta nakvašeno.


Proljeće 1954 godine je nastupilo veoma naglo, tako da su nam kroz
nekoliko dana gornji slojevi spremljenog sjemena proklijali. Pojedine klice
bile su dugačke i preko jedan cm.


Kako smo već naveli nije nam poznato da li je u našoj stručnoj literaturi
obrađeno pitanje sijanja naklijalog jelovog sjemena. Međutim, i ako
nismo znali da li će sjetva uspjeti izvršili smo podsijavanje tim sjemenom
u odjelu 13, šumski predjel Katanov Vrh, gosp. jed. Stari Laz.


Prije sjetve odvojeno je i posebno posijano naklijalo jelovo sjeme.


Odjell3 — Katanov Vrh čista je bukova sastojina, uglavnom panjača.
Tlo je veoma plitko, pjeskovito — ilovasto. Temeljna podloga je vapnenac
i dolomit koji izbija po čitavoj površini odjela._Niz godina je u tom odjelu
sakupljan i odnašan listinac, tako da je i tlo i sastojina degradiralo.


Podsijavanje je izvršeno na krpe. Na površini 1—-2 m2, uklonjen je
listinac, tlo je plitko prekopano, zasijano sjeme a zatim ponovno prekriveno
listincem.


Nakon podsijavanja prilike za klijanje sjemena bile su veoma povoljne,
tako da smo već nakon jedanaest dana ustanovili da nam je počelo klijati
sjeme, koje smo posijali neproklijano.


Zastoj u klijanju je posve razumljiv, jer je klica došla u posve druge
uslove klijanja.


Već nakon mjesec dana nije se mogla primjetiti nikakva razlika ni
uspjeh u klijanju između onog sjemena koje je sijano naklijalo i onog koje
nije bilo proklijalo. I jedno i drugo sjeme razvilo je kotiledone a zatim
iglice, i dalje se uspješno razvijalo.


Uporedo smo izveli još jedan pokus. Odabrali smo 500 zrnaca naklijalog
sjemena i namjerno prekinuli klicu. Tih 500 sjemenki zasijano je
posebno u navedenom odjelu.


Nakon zasijavanja sjeme je stalno kontrolirano. Zastoj u isklijavanju
trajao je 23 dana. Nakon toga 165 sjemenki ponovno je potjeralo klicu i


184