DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1956 str. 3     <-- 3 -->        PDF

.


ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE


GODIŠTE 80 MAJ-JUNI GODINA 1956


O MOGUĆNOSTI UZGOJA EUKALIPTA U NAŠEM PRIMORJU


Ing. Žarko Vrđoljak — Split


V
V
rstama brzog rasta danas se u svijetu poklanja sve veća pažnja. To
zahtijevaju ogromne potrebe za drvetom, izazvane općim smanjenjem
šumskog fonda. Uzgajanje ;,vrsta brzog rasta postavlja se kao jedan od
osnovnih zadataka i našem šumarstvu, što je više puta konstantno i naročito
podvučeno na II. kongresu Saveza šumarskih društava FNRJ na Ohridu.
Od vrsta brzog rasta najveća se pažnja poklanja eukaliptima i topolama.


Namjera nam je, da se u ovome članku osvrnemo na mogućnost uzgoja
eukalipta u našim primorskim krajevima. Na ovo nas je ponukala činjenica
da su kod nas posljednjih godina, kao odraz općenitih težnji šumarstva za
uzgojem vrsta brzog rasta, pravljeni na nekoliko mjesta pokušaji da se ove
vrste unesu.


No eukalipta ima mnogo vrsta i nije svejedno koje će se od njih u
pojedinim prilikama primijeniti. Zbog toga smatramo korisnim da damo
u ovom prikazu barem orijentacioni osvrt na mogućnost uzgoja eukalipta
kod nas, naročito u vezi s izborom vrsta, u nadi da će on poslužiti onima,
koji s eukaliptusima rade ili imaju namjeru raditi. Napominjemo da se
uzgoju eukalipta u ostalim mediteranskim zemljama posvećuje naročita
pažnja. O tome najbolje govori činjenica da potkomisija FAO za mediteranska
pitanja, tretira unošenje eukalipta kao jedan od osnovnih zadataka
mediteranskog šumarstva.* U tu svrhu je pri ovoj potkomisiji i formirana
posebna radna grupa, koja se bavi ovim pitanjem.


*


Domovina eukalipta je Australija sa susjednim otocima (Tasmanija,
Nova Gvineja i t. d.). Tu raste oko 600 vrsta, varijeteta i hibrida ovog roda
(7). Klimatske prilike pod kojima eukalipti u domovini rastu vrlo su različite.
Prema rasporedu oborina tu se razlikuje (5, 6):


1. Sektor sa izrazito sušnim ljetom i umjerenim oborinama zimi. Ovaj
sektor zauzima južni dio Australije, izuzevši državu Victoria. Po oborinskim
i temperaturnim karakteristikama vrlo je sličan mediteranskom klimatskom
tipu.
* Premda je i naša zemlja zastupana u ovoj potkomisiji preko svog predstavnika,
šumarski stručnjaci koji rade u našem mediteranskom području imali su prilike upoznati
se s njenim radom jedino preko vrlo kratkih obavještenja u stručnoj štampi.
143