DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1956 str. 15     <-- 15 -->        PDF

SI. 1.


gdje je r radijalna udaljenost točke V0 od nadirne točke N, a h visina snimališta
(O N). Uzimajući u obzir žarišnu daljinu fotokomore f = N´O


.


(si. 1.), te radijalnu udaljenost JV´ V´0 = a u ravnim snimka, kvocijent -r


može se pisati u obliku —. tako da se formula 1) zamjenjuje formulom


. r : Ah 2)


f


Ovaj je oblik prikladniji, jer sadrži elemente a, f i . ., koji su poznati ili
se redovitim mjernim procesom mogu odrediti.
Ako je snimalište O strogo vertikalnog snimka u takvoj visini h iznad


f


projekcione ravnine .0 da je modul mjerila m =-j-okrugao, cio broj, onda