DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 37     <-- 37 -->        PDF

PRILOG POZNAVANJU MOGUĆNOSTI UZGOJA EUKALIPTA
KOD NAS


Ing-. O. Piškorić — Split


I.
P
P
očetkom 1948. god. tadanje Ministarstvo šumarstva NR Hrvatske uputilo
je Upravi za pošuml javan je i melioraciju krša u Splitu 2 kg sjemena
eukalipta, 0,5 kg sjemena tung drveta (Aleuritis cordata Rob. B.)
i 70 busova bambusa (Phyllostachys mitis) radi pokusnih sadnja na području
Krasa. Sjeme i busovi stigli su iz SSSR-a (s područja Kavkaza), pa
prema tome ni sjeme eukalipta nije bilo iz autohtonog područja. Od
eukalipta prispjelo je sjeme sljedećih vrsta: Eucalyptus amygdalina
Labill. (eukalipt. zimak), E.camaldulensis Dehn. (E. rostrata Schl.) (primorski
euk.),1 E. globulus Labill. (eukal, trakaš) i E. viminalis Labill.
(vitograni eukal.). Primljeno sjeme bilo je posijano dijelom u rasadnik
Špinut u Splitu, a dijelom i u drugim rasadnicima (Omiš, Makarska, Metković,
Mljet i dr.). Upravi za pošumljavanje i melioraciju krša u Splitu
bilo je povjereno neposredno rukovodstvo nad uzgojem ovih vrsta kao
vođenje evidencije nicanja, razvoja ponika i biljaka, sadnja na terenu
i t. d. Uprava je međutim izvršila samo jedan dio posla, jer je osnutkom
Saveznog instituta za šumsku melioraciju krša u Splitu (polovicom 1948.
god.) ovaj preuzeo daljnji posao na uzgoju ovih vrsta.


II.
Iako je zadaća ovog prikaza registrirati prirast jednog dijela uzgo


jenih eukalipta, iznosim i neke detalje o sjetvi, nicanju i razvoju ponika


pretpostavljajući, da mogu korisno poslužiti kod budućih radova s ovim


vrstama.


Za sjetvu sjemena, uzgoj sadnica kao i za presadnju na teren sa


sjemenom primljene su iz SSSR-a i opširne upute. Prema tim uputama


cjelokupan rad na sjetvi i uzgoju biljaka, odnosno presadnji vrlo je


delikatan te je propisan cio niz posebnih postupaka za svaku fazu uzgoja


(rada). Tako se prema tim uputama sjetva sjemena mora izvršiti u oso


bito fino, prosijano tlo i to u klijališta, kod presadnje (pikiranja) ponika


korjenje ne smije uopće doći izvan zemlje, a za presadnju i jednogodiš


njih biljaka (koje mogu premašiti i visinu od 1 m) nužne su pripreme


od mjesec i više dana unaprijed i t. d. Međutim jednogodišnji rad u


rasadniku Špinut je pokazao, da zadovoljava postupak potreban za sjetvu


ostalih vrsta sa sitnim sjemenom (ispod 1 mm promjera), a za pikiranje


i presadnju postupak koji odgovara i za druge na presadnju osjetljivije


vrste. U rasadniku Špinut dio sjemena posijan je u klijalište (betonski


polusanduk ispunjen stajskim gnojem i s pomičnim staklenim pokro


vom), a drugi dio (što nije stalo u klijalište) posijan je na otvorenom, u


gredice. Gredica II. nije bila ni cio dan osunčana, jer se nalazila iza


jednog zida te je neposredna insolacija nastupala iza 10 sati. Tok nicanja


sjetve prikazan je u tab. 1.


1 1948. god. E. camaldulensis vodio se kao E. rostrata.