DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 34     <-- 34 -->        PDF

nego što ih obično imaju, često pokazuju bujniji rast. To je slučaj kod
triploidne Populus tremule i Alnus subcordata. Takve se mutacije kod
šumskog drveća moraju iskoristiti na taj način, što će se takvi individuumi
dalje razmnažati. Zbog toga je potrebno kod odabiranja stabala
ustanoviti i broj hromosoma. Dobij anje biljaka s poliploidnim
brojem hromosoma moguće je postići i umjetnim putem kao na pr.
rentgenskim i gama zrakama, djelovanjem ekstremnih temperatura,
tretiranjem biljaka s kolhicinom i drugim kemikalijama. S ovim pitanjem
treba se također pozabaviti, jer će u budućnosti i to biti od koristi
za šumarsku praksu.


Aklimatizacija


U poljoprivredi aklimatizacija ima veliko značenje. Poljoprivrednim
stručnjacima je uspjelo mnoge vrijedne vrste poljoprivrednog bilja
prenijeti iz jednog geografskog područja u drugo. Oni su uspjeli i »preodgojiti
« biljke za nove prilike. Radovi Mičurina i njegovih sljedbenika
na dobijanju novih sorata voćaka su dobar primjer, da se drveće može
prilagoditi novim uslovima života drugog područja.


Rezultati na aklimatizaciji šumskog drveća su zasada skromni ali
je značajno da oni postoje. Kao primjer navađamo Pinus radiata, koji
je prenesen iz Kalifornije u Novi Zeland, Australiju i Južnu Afriku.
U svojoj novoj postojbini ovaj bor bolje raste i ima bolji oblik nego
u Kaliforniji, gdje je autohton. Istraživanja o unošenju Eucalyptusa
izvan domovine u druga područja su opširna i pozitivan rezultat su
pokazala.


Čest je slučaj, da kod biljke, koja je prenesena u sasvim drugo
područje, gdje su životni uslovi drugi, nastanu mutacije. Na taj način
se mogu uzgojiti i novi tipovi šumskog drveća.


Zaglavak


Primjena zasada genetike, kako je u uvodu rečeno, koristi se zadnjih
decenija u šumarstvu. Pred oplemenjivačima stoje mnogi problemi,
koje treba riješiti, ali rezultati postignuti na vegetativnom razmnažanju
šumskog drveća, stvaranju sjemenskih plantaža, dobijanju novih tipova
šumskog drveća s većim prirastom i otpornim prema bolestima su solidna
garancija, da će se uloženi trud mnogostruko isplatiti.


Oplemenjivanjem šumskog drveća može se postići veliki napredak
u poboljšanju naših šuma. Problemi kao na pr. sušenje brijesta, degradacija
smrče na nekim lokalitetima, dobij anje sjemena visoke kvalitete,
dobij anje novih tipova drveća s velikim prirastom kao i mnogi drugi,
treba da su u prvom planu rada oplemenjivača. Ovoj mladoj grani
šumarske nauke trebamo i mi posvetiti mnogo pažnje, kako bi dobili
od nje što prije i što veće koristi.


LITERATURA


1. Anić, M.: Nekoliko misli u prilog unapređenja naše šumske produkcije.
Šumarski list, 1051.
2. Duffield, W. J.: The Importance of Species Hybridization and Polyploidy in
Forest Tree Improvement. Journal of Forestry, Vol. 52, No 0, 1954.