DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Početak fruktifikacije može se ubrzati prstenovan] em stabala, omatanjem
debla žicom, cijepljenjem i agrotehničkim mjerama. To je za
oplemenjivanje jedan poseban problem, koji treba također uzeti u razmatranje.


Umjetno oprašivanje


Šumske vrste se razmnažaju u prirodi obično sjemenom. Dobij an je
sjemena je u prirodi nekontrolirano t. j . oprašivanje je slobodno. Na
osnovu dostignuća što su oplemenjivači poljoprivrednog bilja postigli
umjetnim oprašivanjem, počelo se u najnovije doba i u šumarstvu primjenjivati
umjetno oprašivanje. Rezultati dobiveni kod poljoprivrednog
bilja su veliki, pa možemo očekivati veliki napredak i u šumarstvu.
Poteškoća kod ovog rada u šumarstvu je u tome, što je potrebno dulje
vrijeme, da se vide plodovi toga rada. Ali zbog toga ne treba, kako kaže
Larsen, roniti suze, jer je šumsko drveće na životu mnogo godina i ono
se može detaljno ispitati a jedan individuum se može razmnožiti vegetativno
bezbroj puta, što je ustvari prednost rada sa šumarskim drvećem.


Selekcijom stabala i umjetnim oprašivanjem kontroliramo u potpunosti
dobijanje potomstva. Kombinacijom roditelja mogu se dobiti
novi željeni tipovi. Osim toga, vrlo je značajno svojstvo, da se križanjem
individuuma unutar vrste katkada pojavljuje potomstvo Fi generacije,
koje ima bujniji rast od roditelja. Tu pojavu zovemo luksuriranje ili
heterozis. Takva stabla imaju između ostalog veći debljinski i visinski
prirast. Ona se mogu vegetativno razmnožiti i na taj način možemo
dobiti veliki broj stabala s velikim prirastom i ostalim željenim svojstvima.


Pored tog načina dobijanja novih tipova unutar vrste, potrebno je
vršiti istraživanja na dobijanju križanaca (hibrida) između pojedinih
blisko srodnih i udljenih vrsta. Kod takvih križanja potomstvo može
biti također luksurirajuće, na pr. križanac između Populus tremula i
Populus tremuloides raste dva do tri puta brže od roditelja. Često puta
jedna vrsta zadovoljava samo u nekim svojstvima dok su joj druga
svojstva loša, a druga vrsta ima baš ta svojstva dobrih kvaliteta. Križanjem
i kombinacijom mogu se dobiti željeni novi tipovi. Duffield je
križao Pinus Jeffreyi s Pinus Coulteri. Stablo od P. Jefffreyi je dobrog
rasta, a drvo je vrlo dobre kvalitete ali ta vrsta strada od Cylandrocopturus
eatoni. Pinus Coulteri je otporan prema Cylandrocopturusu ali
kvaliteta drveta i oblik stabla ne odgovaraju. Hibrid je intermedijarnih
svojstava ali je otporan prema tom insektu. Mlade biljke od Thuja plicata
(Th. gigantea) stradaju od gljivične bolesti Didymascella thujina,
dok je Thuja Standishii otporna. Soegaard je uspio dobiti križanjem
Th. plicata s Th. Standishii otporan tip prema toj bolesti. Hibrid između
Larix decidua i Larix Kaempferi, koji je uzgojen u Danskoj, ne samo
što ima luksurirajuće svojstvo nego je otporan i na rak (Dasyscypha
Willkommii).


Poliploidij a


Poliploidija je pojava kod organizma kad on ima tri ili više puta
toliko hromosoma u stanicama kao što je haploidni broj.
Za oplemenjivanje šumskog drveća je od značenja ispitivanje broja
hromosoma, jer je ustanovljeno, da biljke s većim brojem hromosoma


107