DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 31     <-- 31 -->        PDF

t


o drugima kasnije, budući da se sva svojstva ne pojavljuju u isto doba
starosti stabala. Iako će ta istraživanja trajati jedan dulji period, to
ne znači da se ostali rad u vezi oplemenjivanja ne može vršiti. Paralelno
s ovim istraživanjima vrše se i ostala istraživanja.
Kod selekcije pojedinih sastojina, moraju se ispitati ista svojstva
kao i kod selekcije pojedinih stabala. Osim toga potrebno je ispitati
kako je sastojina uzgojena a treba voditi računa i o njenom lokalitetu,
jer odabrana sastojina ne smije biti u blizini jedne loše sastojine iste
vrste, da ne bi došlo do uzajamnog oprašivanja. Odabrane sastojine
treba označiti kao plus sastojine.*


Vegetativno razmnažanje


Biljke se mogu razmnažati osim spolnim još i nespolnim putem.
Nespolan ili vegetativan način razmnažanja može biti različit kao na
pr. pomoću reznica stabljike, korijenovih reznica, pomoću dijelova
lista, posebnih pupova koji služe u tu svrhu i t. d. Jedan drugi način
vegetativnog razmnažanja je cijepljenje i transplantacija.


Za oplemenjivanje šumskog drveća je od važnosti vegetativno razmnažanje
putem reznica i cijepljenja. Pomoću reznica može se jedno
stablo razmnožiti bezbroj puta. Svi novi individuumi imaju ista genetska
svojstva kao i stablo od koga su razmnoženi. Tako dobivene biljke
su jedan klon od određenog individuuma. Cijepljenjem se također
može pojedino stablo bezbroj puta razmnožiti. Na taj način smo u mogućnosti
odabrana plus stabla zaštititi od propadanja. Tako dobivene
biljke su ustvari živi arhiv, koji će se koristiti za daljnja istraživanja
i koji će biti početni materijal za oplemenjivanje.


Rad na oplemenjivanju šumskog drveća ima dvije poteškoće. Prva
poteškoća je, što plus stabla od pojedine vrste nisu grupa stabala u
jednoj sastojini nego su ona razasuta na području rasprostranjen ja te
vrste. Zbog toga, rad poskupljuje a i opsežan je. Druga poteškoća je
u tome, što su to visoka stabla, te je dobijanje grančica od njih ili
umjetno oprašivanje cvjetova kao i vršenje fenoloških opažanja u vezi
cvatnje otežano i skopčano s velikim novčanim izdacima.


Vegetativnim razmnažanjem takvih stabaha na jednoj površini u
arboretumu ili rasadniku čini te primjerke nama veoma pristupačnim.
Na ovaj način dobiveni individuumi nisu visoki. Sva opažanja i radovi
mogu se mnogo jednostavnije provoditi. Pored toga je veoma značajno,
da cijepljene biljke mnogo ranije rađaju sjemenom, što skraćuje vrijeme
rada na oplemenjivanju, a što je za šumarstvo od velike važnosti,
budući da se od sjemena pa do starosti stabala kada rode sjemenom
mora čekati 20—30 pa i 40 godina.


Razmnažanje drveća cijepljenjem i putem reznica također će se


mnogo koristiti kod komparacije stabala i određivanja ganotipa.


Zbog svega toga, veoma je važno izučavanje vegetativnog razmna


žanja šumskog drveća. Pojedine vrste se na taj način dosta lako raz


mnažaju dok druge veoma teško. Treba nastojati, da se metode kao i


* U ovom prikazu ne možemo zalaziti u detalje određivanja sjemenskih ili
plus sastojina.
105