DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 30     <-- 30 -->        PDF

čaju 1 met. visoka, potpuno zdrava. Ovo ukazuje na to, da se svojte
duglazije ne ponašaju jednako prema toj bolesti.


Za šumarsku genetiku je vrlo važno, da zna po mogućnosti sve
svojte (oblike) pojedinih vrsta. Šumarska genetika se ne zadovoljava
s tim, da su određene vrste i podvrste, nego je za nju veoma važno,
koje niže sistematske jedinice ima na određenom području pojedina
vrsta. Zbog toga je određivanje varijeteta, forma, lususa i provenijencija
veoma važno i ono treba da je između ostalog u prvom planu rada
šumske genetike.


Veoma je važno znati areale nižih sistematskih jedinica od onih
vrsta s kojima se bavi šumarska genetika. Isto tako je od velikog značenja
i koristi za oplemenjivanje šumskog drveća biljna sociologija. Poznavanje
pojedinih asocijacija kao i nižih jedinica pomaže detaljnom
upoznavanju biologije drveća, a što je od velike važnosti za oplemenjivača.


Ako se raspolaže sa svim navedenim elementima, onda je rad na
oplemenjivanju šumskog drveća mnogo olakšan, a vrijeme potrebno za
oplemenjivanje pojedinih vrša skraćeno. To je naročito važno za oplemenjivača
šumskog drveća, jer on mora nastojati, da vrijeme potrebno
za oplemenjivanje pojedinih vrsta skrati što je moguće više, budući
da je rad u vezi toga prilično dug.


Selekcija


Selekcija je s gledišta šumarske genetike odabiranje stabala ili sastojina
određenih sistematskih svojti s željenim svojstvima. Rad na
selekciji mora ići uporedo s radom ha taksonomiji, ako potonja nije od
prije detaljno sprovedena.


Selekcija pojedinih stabala jedne vrste mora biti vrlo pažljivo provedena,
jer će se ta stabla dalje istraživati i nastojat će se od njih dobiti
potomstvo željenih svojstava. Od pojedinih vrsta odabrat će se najbolja
stabla traženih svojstava. Kod selekcije stabala treba uzeti u obzir slijedeća
svojstva: visinu stabla, oblik krošnje, grananje, finoća grana, kut
između grana i debla, pravnost debla, debljina i boja kore, žiljni sistem,
prirast u debljinu i visinu, doba listanja i odbacivanja lišća, početak
rađanja sjemenom, urod, kvaliteta sjemena, tehnička svojstva drveta
i otpornost prema bolestima. To su uglavnom najvažniji momenti na
koje trebamo paziti kod selekcije stabala. Tako određeni individuumi
se označuju kao plus stabla. Plus stablo mora biti bolje od drugih, ali
ono kod selekcije predstavlja samo jedan fenotip. Budući da su stabla
u jednoj biocezi i da su«ona pod uplivom vanjskih faktora to trebamo
poznavati i te faktore. Vrlo je važno znati u kolikoj su mjeri pojedina
svojstva stabla odraz vanjskih faktora a koliko su to nasljedne osobine.
Ako smatramo ili ustanovimo, da je pojedino stablo u nekim svojstvima
odraz vanjskih faktora, onda ono ne može biti odabrano kao plus stablo,
jer željena svojstva nisu nasljedna.


Kada je utvrđena svojta željene vrste i kada su najbolja stabla
odabrana onda treba utvrditi genotip tih stabala, t. j . ustanoviti nasljedna
svojstva. Ta istraživanja će dulje vremena trajati, ali je važno,
da se provedu, jer ćemo na taj način upoznati sva nasljedna i nenasljedna
svojstva. Rezultate o pojedinim svojstvima dobit ćemo prije a