DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Uzgred napominjem, da kod osnivanja gospodarskih šuma treba u
smjesi, o kojoj je bilo riječi u ovom članku, upotrebljavati isključivo
čempres horizontalne forme, dok u. park-šumicama i estetskim nasadima
piramidalnoj formi treba dati prednost.


GENETIKA U ŠUMARSTVU


Dr. Mirko Vidaković


Uvod


K
K
ada su se počele uzgajati domaće životinje i biljke čovjek je primijetio,
da se kod biljaka i životinja izvjesna svojstva nasljeđuju. Stihijskim
prebiranjem boljih indiviuuma u prošlosti uzgojile su se domaće
životinje i biljke boljih kvaliteta.


Genetika ili nauka o nasljeđivanju je relativno mlada nauka. Pojavila
se kao samostalna znanost početkom našeg stoljeća i za nepunih
šest decenija jako se razvila. Naročito su predmet genetskih istraživanja
one biljke i životinje, koje se lako umjetno križaju i kod kojih se
dobija potomstvo dosta brzo. To su često poljoprivredne biljke i domaće
životinje. Oplemenjivači poljoprivrednog bilja i domaćih životinja koristili
su rezultate genetskih istraživanja i na temelju tih spoznaja učinili
veliki napredak u poboljšanju biljne proizvodnje i uzgoju domaćih
životinja.


U šumarstvo genetika do nedavno direktno nije mogla prodrijeti,
jer se smatralo, da je beskorisno primijeniti zasade genetike na šumske
vrste drveća, budući da se rezultati od toga rada mogu očekivati u
najboljem slučaju nakon nekoliko decenija. Danas je to mišljenje
odbačeno, jer su rezultati o primjeni genetike u šumarstvu dovoljni,
da se uvidi njezin značaj i potreba daljnjeg razvoja. Genetika ima značenje
za šumarstvo, jer se na njenim principima nastoji poboljšati kvaliteta
i povećati prirast šumskog drveća kao i proizvesti nove tipove,
koji će biti bolji od postojećih. Takva primijenjena genetika je ustvari
oplemenjivanje šumskog drveća.


Ovim člankom želi se prikazati, u glavnim linijama, mogućnost
primjene genetike u šumarstvu kao i metode rada kod oplemenjivanja
šumskog drveća.


Sistematske svojte


Da bi rad na oplemenjivanju šumskog drveća bio uspješan, mora se
izvršiti detaljno proučavanje svojta šumskog drveća t. j . onih vrsta, koje
će se dalje proučavati. Čest je slučaj kod poljoprivrednog bilja, da je
neka rasa jedne vrste otporna na izvjesnu bolest, dok druga nije. Jasno
je, da se poljoprivredna praksa mnogo koristi time. Kod šumskog drveća
imamo također takvih primjera. Tako je Larsen u Danskoj utvrdio, da
je plava duglazija (Pseudotsuga taxifolia var. glauca), kalemljena na
zelenu (Pseudotsuga taxifolia var. viridis), napadnuta od Rhabdocline
Pseudotsugae, dok je podloga t. j . zelena duglazija, koja je u ovom slu