DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1956 str. 28     <-- 28 -->        PDF

posijednji je na području srednje i južne Dalmacije biološki jači i za
nas vredniji od čempresa, gledali to s materijalne (građevno drvo,
smola) ili idealne strane (zaštita i poboljšanje tla). Ovime nikako ne
podcijenjujem čempres, koji ima posebno svoje dobre strane i koji se
u drugim mediteranskim zemljama daleko više cijeni negoli kod nas.


Problemom spontanog podmlađivanja čempresa kod nas nije se
nitko posebno pozabavio. O tome postoji svega jedna studija u Šum.
listu iz 1937 g. od Balena (Drugi prilog poznavanja naših mediteranskih
šuma). Na temelju zapažanja gore spomenutog autora proizlazi, da se
čempres spontano pomlađuje samo u južnoj Dalmaciji, gdje vlada tipična
mediteranska klima. Izvan tog područja t. j . u ostalim predjelima sa
modificiranom mediteranskom klimom, po navodima spomenutog autora,
čempres se samo mjestimično pomlađuje naletom sjemena, ako nađe
na povoljne prilive, u prvom redu zasjenu od grmlja (na pr. Erica verticillata).
Upravo tu zasjenu i stvaranje posebne mikroklime moramo mi
stvoriti sadnjom čempresa u grupe, a prilikom osnivanja jedne mješovite
kulture u kojoj sudjeluje i čempres.


Prilikom čišćenja i proređivanja sastojine alep. bora i čempresa u
predjelu »Žedno«, K. O. Supetar na Braču, naišao sam na više slučajeva,
gdje se je iz gustiša nastalog podmlađivanjem čempresa iz panja, pojavio
i poneki ponik iz sjemena.


Grupimičnom sadnjom osigurava se prirodno podmlađivanje čempresa
i na takovim staništima, gdje se čempres ne nalazi u svom optimumu.
Sad nam je jasno, zašto kod rijetkih sastojina čempresa, u uslovima
mediteranske klime, nema prirodnog podmlatka.


Kod grupimične sadnje čempresa vjerovatno će se ovaj (naročito
horizontalna forma) bolje čistiti od grana, dok je to kod alep. bora, u
gustom sklopu, redovna pojava.


Prilikom oplodne ili preborne sječe jedne tako sastavljene sastojine
alep. bora i čempresa, osigurano je podmlađivanje obiju vrsta, dok kod
stablimične smjese, čempres se nalazi u nepovoljnijem položaju, a alep.
bor u povoljnijem, te ovaj posljednji osvaja sav teren. Međutim u gustoj
grupi odraslih čempresa, alep. bor, ako se i pojavi, uginut će uslijed
pomanjkanja svijetla.


I pokusi u šum. rasadniku »Kod grobišta« u Korčuli, koje sam izveo
sjetvom sjemena čempresa u jesen 1949 i 1950 g. pokazali su, da čempres
prilikom klijanja traži jednoličnu i veću apsolutnu i zračnu vlagu, a manju
insolaciju. Pod tim uslovima razvija se njegov ponik vrlo dobro. To
isto, ali za prilike submediteranske klime, obradio je i ing. M. Šimunović
u članku »Septembarska sjetva čempresovog sjemena u rasadniku« (vidi
Godišnjak br. 2 Instituta za naučna šumarska istraživanja — Sarajevo
1953 str., 245—260).


Ako sve to uzmemo u obzir i pravilno ocijenimo vrijednost čempresovog
drva za tehniku i seljačku građu, a k tome imamo u vidu i sve
prednosti mješovitih sastojina, onda sam mišljenja, da sa malo više pažnje
kod pošumljavanja, možemo postići znatno veće koristi.


K tome ne valja zaboraviti, da priroda vrši selekciju ponika, pa će
tako uzgojena čempresova stabla, isključivši ostale faktore, vjerovatno
biti otpornija prema raznim bolestima i štetočinama kao što je na pr.
Buprestis cupressi.