DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Ako diferenciju između prosječne drvne mase stabla prsnog promjera
od (d) cm i prosječne drvne mase stabla prsnog promjera od (d-5)
cm podijelimo sa prosječnim vremenom, koje je potrebno, da stablo
prsnog promjera (d-5) poveća svoj promjer za 5 cm, dobit ćemo godišnji
volumni prirast stabla prsne debljine od (d+2´5) cm.*


Dakako, da je to prosječna (srednja) vrijednost za godišnji volumni
prirast!
Godišnji voluni prirast jelova stabla prsnog promjera od 17´5 cm na
pokusnoj plohi »Ruhač« iznosi:


0"25 m-´ — O´OS m^ n-nn««io .
..-^"^ ,^ = 0 006619 m-´
25 68 god


Godišnji volumni prirast jelova stabla prsnog promjera od 22"5 cm
iznosi:


"^^^´´´^"^ -0-0.19 nf


18 77 god


Prema tome je godišnji prirast jelova stabla prsnog promjera od
20 cm jednak: i (0´006619 + 0´013319) = O´Ol m´´.


Na taj smo način obračunali godišnji volumni prirast jele po deb-
Ijinskim stepenima od 5 centimetara zasebno za svaku pokusnu plohu.
Podatke toga obračuna sabrali smo u tabelama 4, 5 i 6 pod oznakom (Yi).


REZULTATI


Numeričkim izravnavanjem izmjerenih podataka (Y;) izračunali smo
na temelju teorije najmanjih kvadrata ove jednadžbe za godišnji volumni
prirast jele:


1. na pokusnoj plohi »Ruhač« ,
Y, = — 0´021388 + 0´001497 . (4) ´


2. na pokusnoj plohi »Lisičine«
Yr = — 0"023430 + 0´001382 . (5)
0b = 0´000038259


3. na pokusnoj plohi »Kupjački Vrh«
-.. = — 0"016874 + 0´001329 . (6)
0b = 0´000008520


4. na pokusnoj plohi »Crna Sušica«
Y, = — 0"020160 + 0"001545 . (7)
Ob = 0"000060799


5. na pokusnoj plohi »Stari Zaturni«
Yr = — 0"063438 + .´003445 . , . .´ . . . (8)
0b = 0"000079830


* Taj je obračun formulirao hachaussee. (Vade-mecum, 1351., str. 159.). Sličnom
metodom služili su se u Hrvatskoj J. Majnarič, A. Kern, A: Jovanovac i drugi, a u
Austriji i Sloveniji Hufnagl.