DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Svi su izvrći analizirani i sortirani. Sa svakog je izvrtka očitano
individualno vrijeme prijelaza. Po metodi, koju sam opisao u studiji
»O šumskoj proizvodnji u fakultetskoj šumi Zalesini«, Glasnik za šumske
pokuse br. 11, Zagreb 1953., izračunali smo prosječna vremena prijelaza
za debljinske stepene od 5 cm i to za svaku pokusnu plohu posebno. Taj
se materijal nalazi u tabeli 3.


Detaljni opis istraživanih pokusnih ploha već je djelomično publiciran
u mojim dosadašnjim studijama, izuzevši nove pokusne plohe iz
1954. i 1955. godine. To su odsjeci: »Crna Sušica«, III, 6, a, s površinom
od 40,60 ha, »Jasle«, VI, 3, c (ili ukratko »Jasle II«) s površinom od
26,90 ha i »Javorov Kal«, II, 7, i s površinom od 22,90 ha. Pokusna ploha
»Crna Sušica« karakteristična je po tome, što nam predočuje prebornu
sastojinu prije, a pokusna ploha »Jasle II« prebornu sastojinu poslije
sječe. U obje plohe izmjerili smo debljinski i volumni prirast. Za pokusnu
plohu »Crna Sušica« debljinski prirast jele definirali smo jednadžbom
(1), a za pokusnu plohu »Jasle 11«^ jednadžbom (2).


m^ = + 6´02586 — 74´334-— + 259"0 \ (!)


X X


m^ = + .17720 + 011802 X — 000085 .^ (2)


U tim jednadžbama (m,) označava izravnani prosječni godišnji debljinski
prirast jele u milimetrima; (.) je prsni promjer jele u centimetrima.


Na pokusnoj plohi »Crna Sušica« izmjeren je godišnji prirast od
7´6 m^ jelovine po hektaru, što iznosi 2´1´´/. od drvne mase jelovine iznad
175 cm prsno´g promjera.


Na pokusnoj plohi »Jasle II« izmjeren je godišnji prirast od 8´4 m´*
jelovine po hektaru, što iznosi 2´16*´/. od drvne mase jelovine iznad
17´5 cm prsnog promjera.


Pokusna ploha »Crna_ Sušica« nalazi se na II., a pokusna ploha
»Jasle« na I. bonitetu po Surićevim tablicama.


Pokusna ploha »Javorov Kal«, odsjek II, 7, i, na području Nacionalnog
Parka »Risnjak« predstavnik je fitocenoze jele i milave. Nalazi se
na 980 — 1040 m nadmorske visine; ima prebornu strukturu, a po svojim
edafskim i fiziografskim faktorima čini izrazitu zaštitnu šumu na blokovima
stijena i kamenja. Na temelju analize izbušenih izvrtaka izrazili
smo debljinski prirast jele (m^) u toj sastojini jednadžbom (3).


m^ = 2,9683 — 30,000 — + 100,00 -„ (3.)
X .´


METODA RADA


Godišnji volumni prirast jele izračunali smo na temelju uređajnih
tablica i vremena prijelaza, t. j . iz materijala, koji se nalazi u tabelama
2 i 3.


´* Skrećem pažnju, da se pokusna ploha »Jasle II« razlikuje po svojoj strukturi
od pokusne plohe »Jasle I«, koja je navedena u Sum. listu br. 1 od 1953.