DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 62     <-- 62 -->        PDF

SADNJA EUKALIPTUSA S TULJCIMA


OD KROVNE LJEPENKE


U Šumarskom listu od o. g. br. 7 i 8
strana 258, ing. Jedlowski Dušan opisao
je upotrebu krovne Ijepenke za izradu
tuljaka, njene prednosti, laku izradu
i t. d. U ovom članku želja mi je opisati
tehniku sadnje eukalipta s tuljcima, kao
važnom faktoru za uspjeh, prema stečenom
iskustvu prilikom sadnje na pokusnim
plohama u dolini Neretve.


Praksa je bila da se u otvorenu rupu
postavi tuljak, oslobođen žicanih prstenova,
zatim lagano zatrpa i izvuče
Ijepenka. Drugi način da se prije postavljanja
tuljka u jamicu odstrani Ijepenka.
iSTa ruci ostane grudica, odnosno
zemljani valjak koji se postavi u jamicu,
nakon čega se ova zatrpa.


Jedan i drugi način prilikom rada


pokazali su se nepraktični. Na prvi na


čin, izvlačenjem Ijepenke iz zatrpane


jamice često se i sadnica izvuče, raspe


gruda i t. d. Na drugi način, teško je u


ruci sačuvati grudicu, a da se ne raspe.


Još ju je teže sačuvati prilikom postav


ljanja vertikalno u jamicu.


Nov način do kojeg sam došao u


toku rada, omogućio mi je izvanredan


uspjeh, vrlo brzu sadnju, manju stručnu


spremu radnika, a ima prednosti ako je


riječ o pošumljavanju većih kompleksa


eukaliptusom.


Rad se sastoji iz tri dijela:


1) U već dobro pripremljenu jamicu
40 X 40 X 40 cm postavi se i zatrpa sadilj
koji ima promjer tuljka.


2) Odstranjivanje žicanih prstenova.
i odvajanje grudice (zemljanog valjka)
od krovne Ijepenke; zemlja i dalje ostane
u Ijepenki.


3) Sadnja.


U središtu rupe postavi se sadilj nešto
većeg 0 od tuljka i zatim zatrpa.
Na sadilju se označi visina tuljka do


. p


koje se dubine može zatrpati. Pri zatrpavanju
jamice treba otkloniti sve kamenje.
Kad je rupa zatrpana zemlja se
posve lagano zbije a sadilj izvuče, nakon
čega ostane manja jamica veličine
tuljka (si. 1, 2, 3.)


Nakon što je rupa pripremljena, od


strane se žičani prstenovi oštrim klije


štima, a zatim se tuljak postavi hori


zontalno, jednom rukom uhvati za ivicu


Ijepenke i lagano povuče ustranu, te


isto tako obratno (si. 4). Ovom opera


rijom potpuno se odvoji grudica od Ije


penke i žilice koje su često jako slije


pljene uz Ijepenku (bez oštećenja). Kad


smo potpuno odvojili grudicu, Ijepenku


pustimo u prvobitni položaj. Dalje, jedna


se ruka postavi ispod tuljka da grudica


ne sklizne, a drugom rukom pridrži ci


jeli tuljak i prinese nad jamicu verti


kalno si. 5. Kad je tuljak nad samim


otvorom rupe, podmetnutu ruku odstra