DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 5     <-- 5 -->        PDF

ekonomsko značenje te fitocenoze, izabrao sam u njoj samo jednu
pokusnu plohu i to u šumskom predjelu »Javorov Kal« na području


Nacionalnog parka »Risnjak«.


U svim istraživanim sastojinama utvrdili smo Liocourtovu strukturu
s obzirom na broj stabala, tako da se ova istraživanja odnose
na prebornu šumu u različitim biljnim zajednicama.


Područje istraživanja optimum je za jelu. Klima je na prijelazu
između kontinentalne i oceanske s Martonneovim faktorom suhoće
većim od 100.


MATERIJAL


Materijal za ispitivanje funkcionalnog odnosa godišnjeg volumnog
prirasta i prsnog promjera za jelu donio sam u tabelama 2 i 3. Taj sam
materijal sakupio u osam navedenih pokusnih ploha za vrijeme posljednjih
šest godina od 1950. do 1956.


Pomoću hipsometra Blume-Leiss izmjereno je u svemu 1.848 visina
na 1.848 jelovih stabala i to u pojedinim pokusnim plohama kako slijedi:


1. u »Ruhaču« 30 visina
2. u »Lisičinama« 25 ,,
3. u »Kupjačkom Vrhu« 350 ,,
4. u »Crnoj Sušici« . . . . . . 445 „
5. u »Starim Zaturnima« . . . . . 212 „
6. u »Belevinama« 172 ,,
7. u »Jaslama« 584 „
8. u »Javorovom Kalu« 30 ,,
Ukupno: . . . . 1.848 visina


Izmjerene visine poslužile su nam za konstrukciju uredajnih tablica
ili takozvanih tarifa, koje su donesene u tabeli 2.


Za pokusne plohe »Ruhač« i »Lisičine« odabrali smo Alganovu tarifu
br. 15 i br. 14 prema postupku, koji je opisan u članku »Uređajne tablice
«. Šumarski list, Zagreb 1953., strana 200.


Za pokusne plohe »Kupjački Vrh«, »Crna Sušica«, »Stari Zaturni«,
»Belevine« i »Jasle II« konstruirali smo uređajne tablice (tarife) na
temelju visinskih krivulja i Schubergovih dvoulaznih tabela drvnih
masa za jelu.


Za »Javorov Kal« uzeli smo Surićevu tarifu za jelu na III. bonitetu
(vidi Mali Šum.-tehnički priručnik, I. dio, Zagreb 1949., str. 152.). Na taj
su način uzeti u obzir razni oblični brojevi za jelu (francuski i njemački)
kako bismo izbjegnuli jednostranost materijala.


Pomoću Presslerova svrdla izbušeno je u svemu 4.533 izvrtaka i to
kako slijedi:


1. u »Ruhaču« 1.276 izvrtaka sa 638 jelovih stabala;
2. u »Lisičinama« 734 izvrtka sa 367 jelovih stabala;
3. u »Kupjačkom Vrhu« 466 izvrtaka sa 466 jelovih stabala;
4. u »Crnoj Sušici« 634 izvrtka sa 634 jelova stabala;
5. u »Starim Zaturnima« 322 izvrtka sa 322 jelova stabala;
6. u »Belevinama« 201 izvrtak sa 201 jelovog stabla;
7. u »Jaslama II« 671 izvrtak sa 671 jelovog stabla;
8. u »Javorovom Kalu« 229 izvrtaka sa 229 jelovih stabala;