DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 33     <-- 33 -->        PDF

narodna vjerovanja, te podaci iz narodne medicine, govore o toijie, da je
jasen odavno već postao predmet pažnje mnogih naroda.


U modernoj industriji i privredi jasenovina je zauzela veoma važno
mjesto, a u nekim granama privrede ne nalazi još nikakvog konkurenta.
Njeno veoma elastično, žilavo, prilično teško, srednje cjepko i obradivo
drvo nalazi široku upotrebu u kolarstvu i u izradi poljoprivrednog alata
i mašina (drveni dijelovi kod vršalica). Drvo jasena se ne baca u velikoj
mjeri i to mu je veoma važna odlika, koja mu je otvorila put u modernu
industrijsku preradu. Bez jasenovine se danas ne da zamisliti izgradnja
suhozemnih, vodenih i zračnih prevoznih sredstava. Autobusne karoserije,
željeznički vagoni i specijalni uređaji, zatim manji tipovi aviona u velikoj
mjeri trebaju upravo i samo jasenovo drvo. Izrada, danas mnogo traženih
fiskulturnih rekvizita, među njima naročito skija, zahtijeva i velike količine
jasenovog drveta.


Razvitak industrije i saobraćaja sve više traži i kvalitetno jasenovo
drvo.
U pogledu tehničkih osobina jasenovog drveta već i literatura daje
mnogo korisnih i značajnih podataka.


Istovremeno nam ovi podaci govore da se najbolja jasenovina postizava
ako je uzgojena na dobrom tlu. V. S t o j a n o v (1. pag. 255) ističe
da se »naj-dobrokačestvena drvesina jasenit može da obrazuva na dlboki,
svezi, glinesto-pjesklivi, rohkavi i bogati na mineralni vešcestva počvi,
no ne izloženi na dlgotraino zalivane«. Prema istraživanjima poljskih šumara
(2.), najbolje kvalitete drveta postizava obični jasen kao alejno ili
parkovno drvo. I ostali autori koji su se bavili ispitivanjena uzgoja jasenovih
sastojina tvrde, da se najbolje tehničke kvalitete postizavaju kod
drveća uzraslog u prorijeđenim sastojinama. Najbolje drvo za skije, koje
treba da ima maksimalnu žilavost, elastičnost i čvrstoću, dobiva se od
soliternih stabala uzraslih u nizinama, na dobrom i bogatom tlu. Razlika
u specifičnoj težini, čvrstoći na tlak i savijanje između jasena iz gustih
sastojina i drvoreda može biti znatna.*


Istraživanja vegetacije šumskih zajednica u kojima se susreće poljski
jasen tek su novijeg datuma. Uslijed toga rezultati ovih istraživanja još
su daleko od toga, da bi mogli dati potpuno jasnu i detaljnu sliku.


Ne jasnost odnosa u rasprostranjen] u poljskog i običnog jasena i ovdje
je izazvalo izvjesne nepotpunosti. Treba istaći činjenicu da je prva fitocenologija
posumnjala u osveštalu »istinu«, da u našim nizinskim poplavnim
šumama Slavonije raste Fr. excelsior. Međutim, još uvijek nalazimo
u nekim radovima o vegetaciji netačne podatke o vrstama jasena u našim
nizinskim i primorskim listopadnim šumama. Detaljna istraživanja u našim
predjelima pokazaće nam jasnu sliku o odnosima među vrstama
drveća i grmlja u ovim šumskim zajednicama.


Da dobijemo jedan pregled vegetacije šumskih zajednica u kojima
se susreće poljski jasen, kako u primorju, tako i u kontinentalnim nizin


* Srednje vrijednosti iznose za:
jasen iz sastojine jasen iz drvoreda
specifična težina 0,648 ´ 0,748
čvrstoća na tlak 471 kg/cm^ 511 kg/cm^
čvrstoća na savijanje 988 kg/cm^ 1072 kg/cm^