DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE


GODIŠTE 80 JANUAR —FEBRUAR GODINA 1956


FUNKCIONALNI ODNOS IZMEĐU GODIŠNJEG VOLUMNOG
PRIRASTA I PRSNOG PROMJERA ZA JELU U PREBORNOJ SUMI


Dr. Dušan Klepac, Zagreb


PROBLEM


M
M
nogobrojni pokusi, koje smo izveli u jelicima Gorskoga Kotara, dali
su nam naslutiti, da jela u prebornoj šumi pokazuje naročito svojstvo
— što je deblja, da to jače prirašćuje.


Je li to moguće? Na to pitanje treba da odgovore ova istraživanja,
pa će predmet ove studije biti ispitivanje funkcionalnog odnosa između
godišnjeg volumnog prirasta^ i prsnog promjera za jelu u prebornoj šumi.


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA


Objekte za ova istraživanja odabrao sam u šumama Gorskoga Kotara


i to u šumarijama Crni Lug, Fužine i Zalesina, te na području Nacional


nog Parka »Risnjak«. Detaljno su istražene najraširenije fitocenoze:


šuma bukve i jele (Fagetum Abietetosum, Horv.), koja je tipična za pre


bornu strukturu, i šuma jele i rebrače (Abieto-Blechnetum, Horv.), koja


doduše ..[. karakteristična za prebornu strukturu, ali u kojoj je ta


struktura mjestimično postignuta gospodarskim mjerama.


U prvoj fitocenozi odabrao sam u tu svrhu 4, a u drugoj 3 pokusne


plohe. To su »Ruhač«, »Lisičine«, »Kupjački Vrh«, i »Crna Sušica« na


vapnenom, te »Stari Zaturni«, »Belevine« i »Jasle II« na silikatnom tlu.


Najvažnije karakteristike tih pokusnih ploha navedene su u tabeli 1.


Iz te se tabele vidi, da smo za istraživanje izabrali sastojine različitih


temeljnica (od 23,8 m^/ha do 45,0 m^/ha) i različitih boniteta (od desete


do sedamnaeste Alganove odnosno Schaefferove tarife).


Površina pokusnih ploha srazmjerno je vrlo velika. To je učinjeno


zbog toga, da bi se dobili što vjerniji podaci o prirastu de


belih jelovih stabala, jer se u sastojini od nekoliko hektara


jedva može naći po koja jela, deblja od 60 cm prsnog promjera.


U toku 1955. godine terenska su istraživanja proširena na šumu


milave i jele (Calamagrosteto-Abietum, Horvat). S obzirom na manje


^ Pod godišnjim volumnim prirastom jele razumijevamo ovdje prosječnu vrijednost
tečajnih godišnjih prirasta, izmjerenih na više stabala istog debljinskog stepena.
Prema tome godišnji volumni prirast jele u ovoj studiji ima karakter prosječne
vrijednosti. Zbog toga smo taj prirast u dosadašnjim studijama zvali »Prosječni
godišnji volumni prirast jele«.