DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 16     <-- 16 -->        PDF

činjenica, da najdeblje jele (p. p. od 60 do 90 cm) u prebornimšumama
Gorskoga Kotara najjače prirašćuju objašnjava nam, zašto moderne
francuske normale po broju stabala operiraju s jelovim stablima
svih dimenzija i to sve do 95 cm prsne debljine na najboljim stojbinama,
a do 75 cm na najlošijim stojbinama. To smo prikazali u tabeli 7, u kojoj
su naznačeni brojevi stabala po jednom
TABELA 7 hektaru za normalne prilike na najboljem
i najlošijem bonitetu. (Prema


Bon i t e t


Prsni promjer


knjizi »Sapinieres«, 1930., str.
75)^.


cm I IV


Rezultati naših istraživanja potvr


(15)
(90) (150) đuju spoznaju, da jela u prebornoj šumi
prirašćuje to više, što je deblja. To,
20 69 100


dakako, vrijedi do izvjesne
mjere ili


25 53 67


praktički rečeno do dimenzija
s kojima


30 41 44


danas raspolažemo u našim
šumama


35 32 30


Gorskog Kotara. Imajući pred očima tu


40 24 20


spoznaju, postaje nam još razumljivija


45 19 13


specifičnost preborne šume,
koja se


50 14


9 očituje u produkciji
debelih sortime


55 11 6


nata.


60 9 4
Svjesni te činjenice, pitamo se, je


65 7 3
(i u prebornoj šumi ispravno,orijenti


70 5 2


ra ti šumsku produkciju na tanke sor


75 4 1


timente (rudno drvo, 1.1. stupove i ce


80 3 —


lulozu), kad znamo, da je preborna šu


85 2 —


ma takav gospodarski tip, koji u naj


90 2 —


većoj mjeri daje debele (jake) sorti


95 1 —


mente? Naravno, da to u principu nije


Ukupno 296 299
ispravno. No, ukaže li se veća potreba
za tanjim jelovim sortimentima, kao
što je to slučaj danas, a bit će vjero


jatno i u buduće, onda je ispravnije izabrati onakav oblik gospodarenja,
koji će nam omogućiti veću produkciju tankih sortimenata. A to je sastojinski
oblik gospodarenja, to će reći visoka šuma s oplodnom sječom,
koja daje veću količinu prorednog materijala, a manju količinu debelih
sortimenata, u usporedbi sa prebornim šumama, dakako, uz inače jednake
uvjete. Posebno naglašavamo, da bi spomenuta promjena oblika
gospodarenja došla u obzir samo ondje, gdje to ekološke prilike dozvoljavaju.


Iz tabele 4 i 5 vidimo, da jelovo stablo prsnog promjera od 75 cm
prosječno 4 do 5 puta više prirašćuje od jelovog stabla prsnog promjera
30 cm.


^ Podržavanje jelovih stabala iznad 95 cm čini se, da nije više rentabilno, na
što je već upozorio Badoux. On je na temelju opširnih istraživanja u švicarskim
prebornim šumama došao do zaključka, da podržavanje jelovih stabala debljih od
90 cm smanjuje prihod preborne šume, te je za jelu u švicarskim prebornim šumama
predložio prsni promjer od 70 cm, kao gornju granicu zrelosti, premda na gotovosvim
njegovim plohama godišnji volumni prirast za jelu kulminira poslije 70 cm
prsnog promjera. (Vidi: Badoux Eric: L´allure de l´accroissement dans la foret jardinee,
Mitteilungen der Schwezerischen Anstalt .. das forstliche Versuchs-vvesen,,


XXIV. Band, 1. Heft, Ziirich 1949., strana 9—58).