DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 15     <-- 15 -->        PDF

da godišnji volumni prirast jele stalno raste — pa čak i poslije tog
prsnog promjera.


Veličina godišnjeg volumnog prirasta jele zavisi od stojbinskog boniteta,
t. j . od ekoloških prilika. No ipak se ne može parametar (b), t. j . tan-
gens a, u jednadžbama od (4) do (11) i (10 a) uzeti kao indikator stojbinskog
boniteta. Razlog leži u tome, što godišnji volumni prirast jele zavisi
i od drugih faktora, a naročito od temeljnice, t. j . od obrasta sastojine.
Kao primjer za to navodimo pokusne plohe »Jasle«, VI, 3, c i »Stari
Zaturni« II, 4, b. S obzirom na bolji stojbinski bonitet u »Jaslama« .,
nego u »Starim Zaturnima« mogli bismo očekivati, da će parametar (b)
biti veći u »Jaslama II«, nego u »Starim Zaturnima«. Međutim jednadžbe


(5) i (10 a) pokazuju baš obrnutu pojavu, koja se ima pripisati vrlo malenoj
temeljnici na pokusnoj plohi u »Starim Zaturnima«. Parametar (b)
mogao bi doći u obzir za bonitiranje stojbine jedino u sastojinama istih
taksacijskih karakteristika (ista temeljnica, isti omjer smjese i t. d.).
Razmotrimo U veličinu parametra (b) po fitocenozama, onda ćemo
konstatirati, da taj parametar ima u prosjeku najveću vrijednost u fitocenozi
jele i rebrače, manju vrijednost u fitocenozi bukve i jele, a izrazito
najmanju vrijednost u fitocenozi milave i jele iz čega proizlazi, da


Je s obzirom na volumni prirast prva fitocenoza produktivnija od druge,


a druga produktivnija od treće.


Iz tabele 4, 5 i 6 vidim.o, da najdeblje jele (t. j. one od 60 do 90 cm


prsnog promjera) u prebornim šumama Gorskoga Kotara najjače pri


rašćuju. To je u neku ruku obrazloženje za fiziološku zrelost, koju zastu


paju
predstavnici kontrolne metode (Gurnaud, Biolley, Schaeffer, Gazin,


D´Alverny, Knuchel i drugi).


Jedan od predstavnika kontrolne metode, Borel, koji je mnogo


mjerio u jelovim prebornim šumama švicarsko-francuske Jure, došao je


do ovog zaključka:


»le groš arbre bien venant .... sa place au moins aussi cher que


les autres, ameliore le revenu en argent de la foret et enrichit son pro


prietaire. C´est en ce sens qu´on a pu dire qu´il n´y a, en foret jardinee,


d´autre exploitabite que ceJie commandee par la fertilite de la station:


on la constate, on ne la calcuie pas« (citirano prema djelu »Sapinieres«,
1930, str. 70).
Kontrolisti ne priznaju unaprijed postavljenu


dimenziju zrelosti u prebornoj šumi. Oni se ne slažu s time, da
su u prebornoj šumi zrela za sječu stabla iznad 70 cm ili iznad 65 cm
prsne debljine. Za njih je neko stablo zrelo za sječu
-onda, kad mu prirast počne opadati ili onda, kad
rsmeta
drugom stablu boljem od sebe.
»tout arbre est exploitable quand il gene un meilleur que lui et,
bien entendu, d´abord s´il deperit« (Sapinieres, 1930., str. 3). Prema tome
će jedno stablo biti zrelo za sječu kod 30 cm, drugo kod 40 cm, treće
kod 60 cm, četvrto kod 90 cm prsne debljine, i t. d. To je u skladu sa
stablimičnim gospodarenjem u prebornoj šumi, gdje je u preborno j
sječi prostorno i vremenski .. jedinjeno čišćenje, prorjeđivanje,
pripravni, naplodni i dovršni sijek. Ukratko rečeno, u pre;
bornoj šumi ne izračunavamo zrelost unaprijed, nego ju konstatiramo!