DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1956 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Na temelju jednadžbi (4) do (11) izračunali smo za svaku pokusnu,
plohu godišnji volumni prirast jele za debljinske stepene po 5 cm. Ti se
rezultati nalaze u tabelama 4, 5 i 6 pod oznakom (Yr), a predočeni su na
slikama 1, 2 i 3.


DISKUSIJA


Razmotrimo li dobivene rezultate, vidjet ćemo, da je na prvih šest
ploha kao i na osmoj plohi GODIŠNJI VOLUMNI PRIRAST JELE IZRAŽEN
JEDNADŽBOM PRAVCA, a samo na sedmoj plohi jednadžbom
parabole.


S biološkog je gledišta jasno, da godišnji volumni prirast jele mora
postići svoju kulm^maciju kod izvjesne prsne debljine stabla — nakon
čega nastupa opadanje toga prirasta. To smo uspjeli konstatirati na
pokusnoj plohi »Jasle« VI, 3, c, gdje godišnji volumni prirast kulminira
u prosjeku kod jele prsnog promjera od 90 cm. Za taj smo prsni promjer
izmjerili godišnji volumni prirast od O´llVl m´; već za prsni promjer od
95 cm izmjeren je manji prirast i to u iznosu od 0´1167 m^. (vidi tabelu 5
i sliku 2). No na svim ostalim pokusnim plohama nismo uspjeli konstatirati
kulminaciju godišnjeg volumnog prirasta, što više, tok godišnjeg
volumnog prirasta na ostalim plohama izražen je ....^..., kako se to
dobro vidi na slikama 1, 2 i 3. Analogno bi se dogodilo i s pokusnom
plohom »Jasle« Vi, 3, c, da smo ispustili iz računa jelova stabla deblja
od 75 cm prsnog promjera. Uzimajući u obzir samo stabla do 75 cm
prsnog promjera, dobili smo na pokusnoj plohi »Jasle«, VI, 3, c, također
jednadžbu pravca za godišnji volumni prirast:


Y, = — 0"021052 + 0´001747 . . . . . (10 a)
(Tb = 0´00004


Kao i kod prvih šest pokusnih ploha, tako i u ovom slučaju izlazi,
da je b > 2 .,,, što znači, da je parametar (b) signifikantan. Iz toga
slijedi, da je u prebomoj šumi tok godišnjeg volumnog prirasta jele dopušteno
identificirati s pravcem do određene granice — to će reći do određenog
prsnog promjera. U fitocenozi bukve i jele, t. j . u prebornoj šumi
bukve i jele na vapnenoj podlozi, ta je granica viša, a u prebornoj jelovoj
šumi na glinenoj podlozi, ta je granica nešto niža. To je u skladu s našim
očekivanjima, jer su stojbinski boniteti na glinenoj podlozi bolji od onih
na vapnencu. Zbog toga na glinenom tlu godišnji volumni prirast jele
kulminira ranije, pa smo tu kulminaciju mogli utvrditi za razliku od
jelovih prebornih šuma na vapnencu, gdje tu kulminaciju nismo mogli
konstatirati, premda smo na nekim pokusnim plohama (na pr. »Crna
Sušica« i »Kupjački Vrh«) imali isto tako debela stabla, kao i na pokusnoj
plohi »Jasle II«. To znači, da na našim pokusnim plohama jelova stabla
tanja od 75 cm prsnog promjera nisu još postignula maksimalni godišnji
volumni prirast, naravno, uzimajući ih u prosjeku.


Godišnji volumni prirast jele odraz je uglavnom godišnjeg debljinskog
prirasta. Budući da ovaj posljednji u prebornoj jelovoj šumi u većini
slučajeva ne kulminira prije 75 cm prsnog promjera (d)," razumljivo je.


* Klepac D.: Istraživanja debljinskog prirasta jele u nfajraširenijim fitocenozamai
Gorskoga Kotara, Glasnik za šumske pokuse br. 12.