DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Najčešći jelini potkornjaci kod nas su: Pityokteines curvidens i spinidens,
Cryphalus piceae i Pityophthorus micrographus. Sušenje jele zbog
napladaja potkornjaka konstatirano je u šumi škamnica (šumarija Brinje)
i na području Maceljia (šumarija Krapina). U škamnici je najviše raširen


P.
curvidens i P. micrographus, a u Macelju P. spinidens.
U šumama Gorskog´ Kotara (šumarije: Lokve, Crni Lug- i Delnice)
zapažena je ove godine pojava sušenja vrhova jelinih, smrčinih, borovih i
ariševih stabala. Sušenje uzrokuju potkornjaci, kojli su se masovno, razmnožili.
Pojava je dosta raširena i zabrinjava. Mjestimično je čak 5—10"/»
svih stabala suhovrho. U šumama Gorskog Katara nikada ranije nije bilo
masovne pojave potkornjaka. Tu je bila postignuta biološka ravnoteža, koja
sve do nedavno nije bila poremećena. Kako je došlo do sadašnjeg preniamnoženja
potkornjaka? Karakteristično je, da su se prenamnožili samo oni
potkornjaci, koji napadaju grane i vrh (Cryphalus piceae i Pityophthorus
micrographus na jeli te Pityogenes chalcographus na smrči). Nisu se prenamnožile
one vrste, koje napadaju deblo (P. curvidens i spinidens na jeli
te Ips typographus na smrči). Objašnjenje odnosno uzrok ove pojave je u
postupku sa stablima prigodom sječe. U Gorskom Kataru se odavna izvršavaju
propisi o obaveznom otkoravanju stabala prigodom sječe. Međutim
ovršine i grane ostaju u šumi nespaljene. Taj materijal pružio je mogućnost
za masovno razmnoženje onih vrsta, kaje napadaju tanje partije stabla.
Vrste, koje napadaju deblo nisu imale mogućnosti za masovni razvoj. Ovakvom
objašnjenju -nastanka sadašnje zaraze stavljen je prigovor, jer su se
u Gorskom Kataru prigodom sječe grane oduvijek ostavljale u šumi pa
ipak nikada nije bilo masovne pojave potkornjaka. Ne treba, međutim,
zaboraviti da sadašnje i ranije stanje tih šuma nije jednako.. Posljednjih
godina znatno je ojačan utjecaj čovjeka u tim šumama (povećan obim
sječa, izgradnja velikih objekata, na pr. hidrocentrala, turističkih i šumskih
cesta i dr. — prenamnoženje potkornjaka je i konstatirano upravo u blizini
tih objekata). To nije moglo ostati bez posljedica, što dokazuje sadašnja
zaraza. Prema tome prigodom otkoravanja debla crnogoričnih vrsta mora
se istovremeno pristupiti i spaljivanju grana i ovršina ili se mora pronaći
način da se one učine nepodesnim za razvoj potkornjaka (event, primjena
kemikalija). Rasprave o tome da li je bolje ostaviti grane razastrte po
šumi ili skupljene u hrpe nisu na mjestu, jer nijedan od ovih postupaka
nije dobar.
Moljac jelinih iglica (Argyresthia fundella) — U
šumama Gorskog Kotara konstatirana je u 1954. god. pojava ovog štetnika,
kojega praktični priručnici zaštite šuma i ne spominju. Međutim on je u
nekim šumama već dosada činio velike štete, a pitanje je kako će se zaraza
dalje razvijati. Najveće štete načinio je taj moljac u šumama Mlaka, Sovinjak,
Zvirjak (šum. Fužine). U ovim šumama posušio se već veliki broj
stabala, a sušenje će se sigurno i dalje nastaviti jer su mnoga stabla tokom
ove godine ostala dijelom ili sasvim bez iglica. (Stabla posušena zbog napadaja
jelinog moljca nemaju iglica — sušenje i nastaje upravo zbog opadanja
poluzelenih iglica. Stabla posušena zbog napadaja potkornjaka imaju crvenu
krošnju, — iglice najprije pocrvene pa tek kasnije opadaju). Napadaj ovoga
moljca ustanovljen je također na području šumarija Mrkopalj, Crikvenica,
Zalesina, ali u manjoj mjeri. Vjerojatno ga ima i drugdje na području
Gorskog Kotara.