DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 94     <-- 94 -->        PDF

uzrok sušenju kestena u Istri leži baš u činjenici, što je tamo raširen
cijepljeni kesten, koji bi, prema anolognim iskustvima u voćarstvu, trebao
biti slabije otporan prema nepovoljnim utjecajima i kratkotrajnijeg vijeka
od običnih, necijepljenih strukova. Kesten u Istri raste na plitkom i često
puta krševitom tlu, a to su teški uslovi za rast cijepljenjem oplemenjene
biljke. U svakom slučaju ovome problemu nije posvećena ona pažnja, koju
on zaslužuje, pa će se to morati naknadno učiniti.


Uostalom kontroli zdravstvenog´ stanja kestenika mora se hitno pristupiti
i zbog toga, što u našoj državi (Slovenija) već hara poznata bolest
kestena, ra k kestenov e kor e (Endothia parasitica), koja je uništila
pitomi kesten u Americi i velikim dijelom u Evropi (Italija, španija,
Švicarska). Za sada je ta bolest kod nas ograničena na područje oko Gorice,
ali je lako moguće da se unatoč veoma strogim karantinskim mjerama,
koje su tim povodom poduzete u Sloveniji, proširi i k nama. Napose
zabrinjava činjenica, što je endotioza kod Gorice kontatirana također i na
kitnjaku pa čak i na stablima za koje stručnjaci misle, da su hibridi između
kitnjaka i lužnjaka. Lako si možemo predstaviti kakvu bi katastrofu uzrokovao
ovaj potencijalni parazit — ako se je doista adaptirao na hrast —
kad bi se proširio u naše hrastove šume. Za sada pitanje adaptacije Endothiae
na hrast nije još dovoljno objašnjeno, ali su zato, nažalost, stečena
već bogata iskustva o katastrofalnom djelovanju ovog parazita u kestenovim
šumama.


Endothia je u Americi potpuno iskorjenila tamošnji domaći kesten
(Castanea dentata). Amerikanci su tada pokušali nadomjestiti domaći
kesten s japanskim (C. crenata), koji je navodno bio otporan prema endotiozi.
Ispočetka je bilo uspjeha, ali je kasnije i ta vrsta stradala. Tada su
započeli s uzgojem kineskog kestena (C. mollissima), s kojim su do danas
postignuti povoljni rezultati. Evropski pitomi kesten (C. sativa) je veoma
neotporan prema ovoj bolesti pa će vjerojatno doživjeti sudbinu američkog
kestena. U Italiji se također intenzivno radi na pokusima križanja raznih
stranih vrsta kestena s namjerom da se dobije vrsta otporna prema endotiozi,
a vrijedna gospodarski.


Stručnjaci, koji se bave problemom sušenja kestena, vrlo su pesimistički
raspoloženi obzirom na mogućnost sprečavanja širenja zaraze Endothiae.
Zbog toga se može očekivati u bližoj ili daljoj budućnosti pojava ove
bolesti i u Hrvatskoj. Treba se učiti na tuđim iskustvima. To znači da
treba izvršiti sve pripreme, kako bi pojava Endothiae kod nas uzrokovala
što manju poremetnju u gospodarenju kestenovim šumama..


Topola


U posljednje se vrijeme u šumarstvu veoma mnogo radi na istraživanjima
o uzgoju topola. Sadnja topola forsira se zbog vrlo brzog rasta
tog drveća i zbog mnogostruke primjene to polovine. Zbog brzoga rasta
topola moguće je u relativno kratkom roku kontrolirati postignute rezultate,
što opet omogućuje križanje i selektiranje individua s dobrim svojstvima.
Ovakav intenzivan rad donio je već odlične rezultate.


Posljednjih se godina i kod nas posvećuje puna pažnja pitanju racionalnog
uzgajanja topola. Osnivaju se novi matičnjaci, pošumljuju se velike
površine, pa se s tim u vezi vrši živa izmjena rasadničkog materijala.