DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 90     <-- 90 -->        PDF

uvođenjem azijskih vrsta koje su navodno otporne prema grafiozi (Italija),
čini se da su i u jednom i u drugom slučaju postignuti izvjesni povoljni
rezultati, no za sada se o tome malo zna.


Kod nas se nije gotovo ni pokušalo spašavati brijest, a pogotovu se
nije ništa uradilo na regeneraciji putem selekcije ili uvođenjem stranih
imunih vrsta. Upravo začuđuje pasivnost, s kojom je primljeno nestajanje
cve vrijedne vrste iz naših šuma. Krajnji je čas da se s nastojanjima oko
regeneracije brijesta i kod nas započne i to iz ovih razloga: 1. Unatoč općenito
teškom stanju u pogledu brijesta, na nekim mjestima on se do sada
dobro održao. Tako je na pr. u središnjem dijelu velikog šumskog bazena
Spačva brijest još uvijek relativno dobro sačuvan, iako je i ovdje sušenje
već davno primijećeno. Radi se o relativno velikoj površini od nekoliko
desetaka hiljada hektara i o kvalitetnim stablima pa bi svakako trebalo
provoditi borbu protiv prenosioca holandske bolesti t. j . potkornjaka da se
tako pokušaju spasiti bar ovi zadnji brijestovi. Jednako je i u t. zv. jasenovačkim
šumama. I to je prostrani šumski kompleks u kom je brijest još
dosta dobro sačuvan pa bi ga trebalo braniti od grafioze.


2. U mnogim šumama ostala su još samo pojedinačna stabla brijesta
dok su se sva ostala posušila. Možda se u kojem slučaju radi o imunim
primjercima, postoji opasnost da ta stabla iz bilo kojih razloga budu posječena.
Trebalo bi, međutim, evidentirati i čuvati sva ta stabla, koja su ostala
zdrava u središtu zaraze. S njih bi trebalo skupljati sjeme, uzgojiti biljke
i umjetno ih zaraziti da se utvrditi da li se doista radi o imunom primjerku.
To je opsežan i dugotrajan posao* ali bi se s tim svakako trebalo započeti
jer bi se na taj način možda uspjelo regenerirati brijest. Tako su postupali
i Holanđani pa su nakon mnogobrojnih istraživanja, kojima su ispitali veliki
broj domaćih i stranih brijestova, konačno pronašli dva imuna stabla.
Primjerak s boljim svojstvima nastoje sada razmnožiti (brijest Christine
Buissmann).
3. Trebalo bi isto tako pokušati i s unošenjem stranih, prema holandskoj
bolesti otpornih vrsta brijestova. Za sada se otpornima smatraju azijske
vrste Ulmus pumila i U. parvifolia. Doduše te vrste postignu mnogo
manje dimenzije nego obični brijest. No na dobrom tlu uz primjenu križanja
možda bismo i tim putem mogli dobiti dobru zamjenu za našu autohtonu
vrstu. Križanjem običnog brijesta s U. carpinifolia i U. pumila već
se je uspjelo dobiti rezistentno potomstvo. Otpornost križanjem dobijenih
formi nije, međutim, jednaka na svakom staništu. Prema tome malo je
vjerojatno da bismo i u tom pogledu mogli ići linijom najmanjeg otpora
pa jednostavno uvesti otporni rasadni materijal, uzgojen u inozemstvu.
Pokuse križanja moramo sami obaviti, kako bismo dobili forme, otporne
u uslovima naših staništa.
Spomenuto je da holandsku bolest brijestova šire potkornjaci, od kojih
su najvažniji Scolytus scolytus i Sc. multistriatus. Prema tome sprečavanje
širenja bolesti praktički se svodi na suzbijanje brijestovih potpornjaka,
štetno djelovanje potkornjaka očituje se ne samo u širenju bolesti, nego oni
masovnim napadanjem ubrzavaju proces sušenja stabala. U našim nizinskim
šumama postoji već godinama prenamnoženje br. potkornjaka. Problemu
suzbijanja potkornjaka dosada se praktički uopće nije poklanjala pažnja,
iako je svojedobno postojalo interno rješenje biv. Ministarstva šumarstva
o obaveznom otkoravanju brestovih stabala prigodom sječe. Prema vlasti