DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 9     <-- 9 -->        PDF

udžbenika, koji su na savremenoj naučnoj visini. Može se postaviti tvrđenje
da je u tom pogledu prvi decenij bio plodniji nego ranijih gotovo
50 godina otkako je šumarska nastava prenesena na Univerzitet. I operativa
je dala niz udžbenika i priručnika. Za ovaj uspjeh treba dobrim
dijelom zablagodariti i Narodnoj Vlasti, koja je materijalno omogućila
štampanje. Za unapređivanje rada operative bilo je važno stručno spremanje
šumskih tehničara i čuvara šuma ,koje su s uspjehom vršile naročite
škole.


U toku prvog decenija i šumarska je nauka pošla putevima koji odgovaraju
novom društvenom poretku i njegovom gledanju. Zahvaljujući
tome šumarska nauka mogla se povezati sa stvarnošću rada u privredi i
industriji. Ona nije više osuđena na izolovanost i ne mora se ograničavati
na teorijska pitanja, kako je to iz gole nužde bilo prije oslobođenja.


I operativi je dana mogućnost da se bavi naučnim pitanjima koja su
u neposrednoj vezi sa njenim ciljevima i zadacima. U tu je svrhu osnovan
čitav niz naučnih instituta za njene potrebe.


I Akademije nauka kao najviše naučne ustanove u zemlji revidirale
su svoj stav prema t. zv. primijenjenim naukama, među njima i prema
šumarskoj nauci. One su izborom primile u svoju sredinu i dva predstavnika
šumarske nauke. Jugoslavenska akademija u Zagrebu ima u
svom sklopu i Institut za eksperimentalno šumarstvo. Akademijski savjet
u Beogradu okupio je oko sebe krug mladih naučnih i stručnih radnika
da bi mogao pokretati i pomagati probleme i pitanja iz onih oblasti šumarske
nauke, za koju je potreban rad na širokoj kolektivnoj osnovici.


U široke zadatke što su ih već izvršili naučni Instituti mogu se ubrojiti:
pedološka istraživanja i kartiranja, kartiranje vegetacije, njene regresije
i sukcesije i kartiranje tla. Pri tom radu korišteni su i avijonski
snimci.


Pokrenuti su i istraživački radovi u oblasti aerofototaksacije šuma.
Na pojedinim šumarskim fakultetima organizovano je održavanje naročitih
kursova u tom smjeru.


Pristupanje FNRJ u OUN omogućeno je održavanje trajne veze naše
operative sa šumarskim komisijama FAO. Ta veza otvorila je mogućnost
da širi krug naših šumarskih stručnjaka obogati svoje znanje boravkom
i studijem u inostranstvu. Velik broj stručnjaka iz operative, a ponešto
i sa fakulteta, bio je po toj liniji upućen u inostranstvo.


Brojnim stručnjacima i naučnim radnicima bilo je omogućeno da
uzmu učešća na internacionalnim šumarskim kongresima. To je bilo od
koristi za učesnika, jer je on mogao da proširi opseg svoga znanja i imao
prilike da ga učvrsti novim pogledima i osvježi novim pobudama. Na
drugoj strani ti su učesnici preuzeli odgovorno zaduženje, da svojimnaučnim radovima i učešćem u diskusijama afirmiraju glas naše nauke
pred inostranstvom. Akademijski Savjet u Beogradu vodio je brigu o
tome, da se pravilno usmjeri i organizuje upućivanje šumarskih struč


njaka u inostranstvo.
Neki su stručnjaci izašiljaniindustrijskih prilika onih zemalja,
(Abesinija, Burma).
na proučavanje šumsko-privrednih
s kojima podržavamo privredne
i
veze
365