DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 86     <-- 86 -->        PDF

ma je okolno pučanstvo uživalo t. zv. pravo servituta. Za snabdijevanje
pučanstva ogrevom doznačivao se grab, klen, jasen, topola (t. zv. bijelo
drvo) pa su na taj način dvoetažne mješovite sastojine postepeno pretvorene
u jednoetažne čiste hrastike. Struktura se tih šuma prema tome, bitno
izmijenila. Njega šuma obavljana je — s rijetkim izuzecima u biv. državnim
šumama — po načelima niske prorede. Stabla su rasla u gustom
sklopu i imala su malenu krošnju pa su prema tome bila i slabije vitalnosti.


Posljednjih pedesetak godina u cilju unapređenja poljoprivrede izvršeni
su u ovom području mnogi kulturn i radov i (kanalizacija, iz-


I ^ -1


SI. 2. Sušenjem degradirana mlada hrastova


motokultura. Rastovo, šumarija Gunja.


Eingehen eines reinen, jungen Eichenbestands.


gradnja savskog nasipa i dr.), koji su znatno utjecali na hidrografske prilike.
Tim radovima bitno je promijenjen režim površinske i podzemne vode,
što nije moglo ostati bez utjecaja na rast drveća. Izgradnjom dubokih
kanala trajno je snižena razina podzemne vode, a izgradnjom savskog
nasipa onemogućeno je brzo vraćanje poplavne vode u korita rijeka pa ona
dugo stagnira u šumi. Osim toga zbog prekomjernog ugona stoke u mnogim
šumama tlo je postalo zbijeno. Time je otežano normalno funkcioniranje
korijenja (smanjena prozračnost tla, prekinut kapilaritet), a naročito
prirodno pomlađivanje tih šuma.


Početkom ovog stoljeća nastale su također izvjesne klimatske promjene.
Klim a ´je postala toplija i suša. To je pogodovalo raznim štetnicima
i bolestima. Ka l am i t e t i uzrokovani gusjeničnim štetnicima postali
su češći i dugotrajniji. Naročito mjesto među tim štetnicima zauzima
gubar , koji se ovdje periodički pojavljuje. Zaraza gubara obično zahvati
čitavo područje hrastovih šuma, koje tada budu totalno obrštene na prostranim
površinama. Osim povoljnih klimatskih uslova sigurno su i umjetno
stvorene hrastove monokulture omogućile češću i intenzivniju pojavu gu