DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 85     <-- 85 -->        PDF

masovnog propadanja sastojina, koji je napredovao u tolikoj mjeri da se
čini opravdanom sumnja u optimalni značaj ovog staništa za lužnjakove
šume na mnogim lokalitetima. Na optimalnim staništima ne dešavaju se
naime takve katastrofe, kakve su zadnjih decenija zahvatile ove šume.
Nema sumnje da je stanište promijenjeno u tolikoj mjeri da više ne odgovara
optimalnim uslovima za rast lužnjak ovih šuma, nego je postalo samo
relativno povoljno a negdje čak ni to.


Masovno sušenje čitavih sastojina hrasta tako j? znatno da je u mnogima
od ovih šuma potpuno poremećeno i onemogućeno normalno gospo-


Sl. 1. Stari hrastik. Ilijanska, šum. Trnjani
(posječeno 1948/49 g.)
Alter Eichenbestand.


darenje. Nesreća je pojačana i time što je tokom posljednjih tridesetak
godina iz ovih šuma gotovo sasvim nestao brijest djelovanjem jednog kriptogamnog
parazita. Posljednjih nekoliko godina zapaženo je također masovno
propadanje jasena. Time je i sam biološki opstanak ovih šuma postao
ozbiljno ugrožen. Problem sušenja hrastovih nizinskih šuma postao
je, uz problem krša, naš najvažniji šumsko-gospodarski problem.


Propadanje brijesta i jasena bit će posebno prikazano; ovdje će se
ukratko razmotriti proces sušenja hrasta.


Koji su uzroci pojave sušenja hrasta u masi?


Sušenje je posljedica skupnog djelovanja raznih faktora. Problem je
prema tome kompleksne naravi. Nastajanje sušenja hrastovih sastojina
može se objasniti uglavnom ovako. Veći dio hrastovih nizinskih šuma izgubio
je unatrag 6—7 decenija karakter prirodne mješovit e šume. S
jedne strane pristupilo se, po lošem stranom uzoru, osnivanju čisti h
hrastovih sastojina. S druge strane postojeće mješovite sastojine
pretvarane su u čiste hrastike. Ovo naročito vrijedi za bivše imovinske
šume, koje su činile veliki dio svih hrastovih nizinskih šuma, a u koji-


Q Šumarski list