DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 83     <-- 83 -->        PDF

i u tehnici pošumljavanja i melioracija dobro upućenih i uvježbanih pradradnika.
Trebat će ujedno dobro organizirati efikasnu zaštitu i njegu podignutih
kultura i melioriranih šuma, jer ćemo tek tada moći ustvrditi da
je u određenom području taj teški posao uspješno završen.


L I T E R A T U R A


Popis literature o pošumljavanju i melioracijama prijašnjih decenija dao je
Kauders u Šumarskoj, Bibliografiji (Zagreb, 1947) te Fukarek u Bibliografiji o kršu
(Sarajevo).


U Šumarskom Listu odštampano je o tom problemu posljednjih 10 god. od većeg
broja pisaca niz članaka pa ovdje donosimo pregledni iskaz tih radova:


1. Ani ć M.: Osvrt na »Ekspresne šume« na Sedreniku. 1953. str. 155—169.
2. Afanasije v D.: Naše pošumljavanje. 1953. str. 18—26.
3. Babogreda c Đ.: Melioracija degradiranih sastojina u bosutskom području.
Š. L. 1952. str. 153—160.
4. Beltra m V.: Šumarsko pitanje krša jadranskih obala i otočja. Š. L.
1946. str. 122—134.
5. Beltra m V.: Kalcifikacija šuma. 1947. str. 339—344.
6. Beltra m V.: Šumski zaštitni poias i pošumljavanje na pruge 1949.
str. 3—15.
7. Be l´t ra m V.: Racionalizacija sadnje. 1949. str. 79—82.
8. Beltra m V.: Kalcifikacija rasadnika. 1950. str. 187—199.
9. Beltra m V.: Racionalizacija pošumljavanja. 1950 str. 118—125.
10. Brix y S.: Modificirana klupica za radove u rasadnicima 1952. str. 467.
11. Dawi d R.: Ostvareno je pošumiiavanje primorskog bora reznicama. 1952.
str. 235—241.
12. Giperborejsk i G.: Vrste drveća za pošumljavanje krša Dalmacije. 1952.
str. 390.
13. H or va t A.: O nekim neposrednim zadacima istraživačkog rada na degradiranom
kršu. 1951. str. 43—50.
14. Horva t A.: Odgovor na članak g. ing. Afanasiieva »Naše pošumljavanje«
1953. str. 27—37.
15. Horva t A.: Osvrt na rezultate pošumljavanja u krškom području NR
Hrvatske u periodu izvođenja petogodišnjeg plana. 1954. str. 51—61.
16. Lonča r L: Presađivanje bukovih biljki. 1947. str. 295—297.
17. L o n č a r I.: Poišumljavanje nizinskih šuma. 1948. str. 289—296.
1´8. M a r i n k o v i ć B.: Nekoliko mišljenja i prijedloga k pitanju amelioracije
devastiranih makija u Dalmaciji. 1950. str. 177—186.


19. Milošević-Brevinac: Bagrem i pajasen u seljačkom pošumljavanju.
1950. str. 401—409´.
20. Milatovi ć L: Neke bolesti naših četinjača u šumskim rasadnicima. 1951.
str. 164—167.
21. Podhorsk i L: Vegetativno razmnažanje spojenim reznicama i svinutim
pupovima.
1951. str. 157—163.
´22. Podhorsk i I.: O razmnažanju topola motkama. 1955. str. 281—291.


23. Regen t B.: Prilog poznavanju uzgoja biljaka iz ploda pitomog kestena
i marona. 1954. str. 379—384.
24. Ruper t P.: Jedna racionalna metoda pošumljavanja lakih tala. 1952.
str. 451.
25. S r n a v k a R.: Intenzitet klijavosti kao efektivna vrijednost proklijanih
sjemenaka. 1954. str. 289. i 345.
26. Stankovi ć P.: O određivanju količine sjemena za sjetvu u rasadnicima.
1948. str. 180—183.
27. Soljani k I.: O sakupljanju i jesenjoj, sjetvi šumskog sjemenja i njegovoj
pripremi za proljetnu sjetvu. 1950. str. 313.
28. Soljani k I.: O planiranju i sjetvi šumskog sjemena u rasadnicima i na
terenu. 1950. str. 341—345.
29. Soljani k L: Prilog proučavanja prethodne obrade šumskog zemljišta
za vještačko pošumljavanje. 1952. str. 364.