DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Svota od 8578 din za pošumljavanje 1 ha je razmjerno niska radi toga,
što su u račun uzete i površine pošumljene sjetvom sjemena na starim sječinama
na dobrim zemljištima, kojih je gotovo polovica. Osim toga su trošak
pošumljavanja znatno snizili i dobrovoljni radovi. Pošumljavanje 1 ha
golog krškog zemljišta stajalo je god. 1952 prosječno Din 23.000 (15). U
konkretnim slučajevima postoje velika odstupanja od tog prosjeka. Tako
su ti troškovi radi uništenja većeg dijela kultura u sušnim godinama .bili
u nekim područjima preko 2 puta veći od prosjeka.


Da se ovakav opsežni rad na pošumljavanju mogao izvesti, osnovan
je velik broj šumskih rasadnika u kojima je uzgojeno 255,208.000 komada
sadnica, uz trošak od 165,608.000 Din. Trošak proizvodnje 1 sadnice iznosio
je cea 0.65 Din.


Svaki kotar ima danas svoje rasadnike. Najveće rasadnike imaju kotari
Gospić (13 ha), Koprivnica (15 ha), Osijek (30 ha), Pula (10 ha),
Split (16 ha), Vinkovci (31 ha), i Zagreb (Uha).


Ukupna površina rasadnika koncem god. 1955 iznosila je 297,59 ha,
od čega je 234,31 ha obradivo. U to je vrijeme bilo u tim rasadnicima uzgojeno
biljaka sposobnih za sadnju.


četinjača 22,149.000
listača 14,190.000
stablašica 999.200
ukrasnog grmlja 217.600
topolovih sadnica 2,317.700


t. j . ukupno biljaka 39,873.500
Ovih nekoliko iznesenih brojaka pokazuju, da je rad na pošumljavanju
i melioraciji šuma prošlih deset godina postavljen na solidne temelje. Početak
nije bio lak. Iako je prvih godina narod u tom poslu masovno i dobrovoljno
sudjelovao i kvantitet rada više nego zadovoljio, ipak taj rad po
svojoj kvaliteti nije uvijek zadovoljio, pa su zašumljene površine opet
opustjele i morale se ponovo pošumljavati. Osobite su teškoće zadale i nepogodne
klimatske prilike, koje su vladale posljednjih 10 godina. Uslijed čestog
nastupa sušnih perioda posušile se na velikim površinama tek osnovane
mlade kulture. U nekim se područjima posušilo i do 90% zasađenih
biljaka, a zasijano sjeme nije ni niklo. Stoga je pošumljavanje mnogih površina
iziskivalo velike materijalne žrtve.


Dobrovoljno sudjelovanje naroda i narodnih organizacija u radovima
na pošumljavanju ipak je imalo svoju veliku vrijednost u tom, što se tim
dobrovoljnim akcijama pošumljavanje populariziralo, i postalo narodu bMže,
nego što je nekad bilo, a to mnogo znači po uspjeh daljih radova, a koristit
će i za buduće.


U toj borbi sa prirodnim nepogodama te traženju najpovoljnijeg načina
organiziranja rada na pošumljavanju i melioracijama stečena su na
terenu minulog decenija mnoga korisna iskustva, koja će omogućiti da taj
rad bude u budućnosti opsežan i kvalitetan.


U budućnosti nas čeka na pošumljavanju i melioracijama još veći rad
nego do sada, ne samo u području krša već i na drugim zemljištima. Posebno
će se obratiti pažnja drveću brzog rasta s kojim će se pošumiti tim
vrstama odgovarajuća sada još neiskorištena šumska zemljišta. Sav taj
golemi posao ne će biti moguće izvesti bez dovoljnog broja stručnih kadrova.
Uz kvalifikovane rukovodioče bit će potrebno još više spremnih tehničara