DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Stavimo li u odnos ukupnu, obraslu i neobraslu šumsku površinu, proizlazi,
da je od ukupne šumske površine korišćeno za šumsku privredu samo


1.883 hiljade hektara ili 74,9´%, a ostatak od 632 hiljade hektara ili 25,1%
u tu svrhu pogodnih površina stoji danas potpuno neiskorišćen (Tabela 1).
Na površini od svega 1.034 hiljade hektara t. j . 54,9% obrasle šumske
površine mogu se danas, obzirom na stanje njihove opremljenosti, vršiti
sve uzgojne radnje (pošumljavanje, čišćenje, prorede i dr.) kao i realizacija
svih prinosa; na površini od 191 hiljade hektara t. j . na 10,2% obrasle


šumska cesta na Velebitu