DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 72     <-- 72 -->        PDF

mnogim terenskim stručnjacima za razna opažanja, oglede, pa i za naučni
rad.


U kratkom posleratnom periodu ovih nastojanja rešeni su na osnovu
nauke o biljnim zajednicama neki problemi izbora vrsta i tehnike podizanja.
Tako je na pr. svedena na pravu meru i na odgovarajuće površine upotreba
lišćara na degradiranom kraškom području, razgraničena su područja primene
običnog, crnog, alepskog i primorskog bora i dane su instrukcije za
izbor tehnike prema vegetacijskom´području i stepenu degradacije. Nastojanja
instituta na uvođenju bioloških metoda nege sastojina prikazana su
u radu ing. Dragišića koji izlazi u istom broju šumarskog lista.


Završivši prvu fazu svog razvoja u kojoj je postignuto:
— opšte idejno rukovodstvo sa praksom podizanja, gajenja i zaštite
šuma u Republici;


— potpuna saradnja sa operativnim aparatom;
— osnivanje velikog broja praktičnih eksperimentalnih površina na
ćelom području Republike, koje je rukovođeno jedinstveno koncepcijom
uslovljenom ekonomikom područja i


— rešenje nekih problema prakse podizanja, gajenja i zaštite šuma koji
se mogu primeniti na šira područja Republike, Institut prelazi na dalji zadatak:
osnivanje i organizacija, egzaktnim naučnim metodama dokumentovanog,´
biološkog šumarskog eksperimenta na osnovu principa nauke o
biljnim zajednicama.
Resume


Apres ime introduction oil l´A. a dorme un apergu du developement dans le
monde et en Yougoslavie de la science sur les associations vegetales, il expose ä fond
une orientation nouvedle dans la pratique de la culture et du traitement des forets
effectuee en Yougoslavie ayant pour base les theses de cette science developpees
dans la periode de dix annees d´apres-guerre.


ŠUMSKE KOMUNIKACIJE U NR HRVATSKOJ


Ing. Josip Peternel, Zagreb


P
P
rema šumovitosti i površini šuma po jednom stanovniku Narodnu Repu


bliku Hrvatsku trebalo bi smatrati kao zemlju bogatu šumama.


Ukupna šumska površina, t. j . površina koja obuhvata sva šumska
zemljišta, iznosi 2.515 hiljada hektara, ili 44,7% od ukupne površine ove
Narodne Republike.


Tab. 1.


Ukupna površina
N.R. H.
Šumsk a površin a
Ukupna Obrasla Neobrasla
Na 1 *
stanovnika
Šumovito
st
000 ha 000 ha 000 ha 0/
/o
000 ha | % ha h
5.626 2.515 1.883 74,9 632 25,1 0,48 33,5