DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Vegetacijsko kartiranje planinskog skupa Risnjaka pod rukovodstvom
prof. H o r v a t a i otoka Paga pod rukovodstvom prof. Horvatića,
imalo je veliki značaj za razvoj nauke o biljnim zajednicama u Jugoslaviji.
Na ovom kartiranju učestvovao je veliki broj mlađih naučnih kadrova, proučen
je i određen veliki broj biljnih zajednica i steklo se ogromno iskustvo
u tehnici kartiranja. Kako je prof. H o r v a t o kartiranju Risnjaka napisao
iscrpan referat pod naslovom »Osam godina kartiranja planinskog skupa
Risnjak-Snežnik« koji izlazi u istom broju šumarskog lista, nema potrebe
da o tom značajnom delu ovde dalje govorimo.


Institut za šumarska lovna istraživanja NRH organizirao je i proveo
razne oblike stalne saradnje sa operativnim aparatom u cilju temeljite preorijentacije
teoretskih osnova prakse podizanja i gajenja šuma i prenošenje
rezultata naučnih istraživanja u praksu. Oblici te saradnje jesu:


a) izdavanje povremenih »Obavijesti«;


b) stručne instruktaže;


c) instruktivne naučne ekskurzije;


d) obrada praktičnih tema od stručnjaka vanjskih saradnika iz prakse
kao samostalnih tematora;
e) stalna služba determinacije flore, insekata i biljnih bolesti;
f) stalna služba pedoloških izveštaja.
Stručne instruktaže se drže izvesnom broju šumarskog i lugarskog


kadra o izvesnom konkretnom postupku ili zadatku kod pošumljavanja,
nege sastojina ili zaštite šuma.


Instruktivne naučne ekskurzije se drže sa svima šumarskim stručnjacima
jednog određenog područja na kojima se drže predavanja na unapred
izabranim lokalitetima o opštim i konkretnim naučnim dostignućima iz
oblasti šumarske nauke, nauke o biljnim zajednicama i ekonomike. Na kraškom
području održane su četiri takve ekskurzije:


za područje Dalmacije, predavači prof. H o r v a t i ć i saradnici instituta;
za područje goleti i šikara Like, predavači prof. Horva t i saradnici
instituta;
za područje prebornih šuma Like, predavači prof. Horva t i saradnici
instituta;
za područje Gornjeg Jadrana i Istre, predavači prof. Horvatić ,
prof. Horva t i saradnici instituta.


Daljnji oblik saradnje sa operativnim aparatom jeste obrada pojedinih
praktičnih tema od stručnjaka iz prakse kao vanjskih saradnika instituta i
samostalnih tematora. Ovaj najaktivniji način saradnje sa praksom ima trojaku
korist: stručno izdizanje kadra, vođenje praktičkog ogleda u širokim
razmerama i obezbeđenje primene novih rezultata i metoda rada u praksi.
Do sada je organizovana saradnja ili je organizacija u toku sa 12 šumarija
kraškog područja.


šumarima na terenu je vrlo često potrebno poznavanje izvesnih biljnih
vrsta, insekata i biljnih bolesti koji se javljaju na njihovom području, a
naročito onima koji rade kao vanjski saradnici instituta ili se inače bave
kakvim studijem ili opažanjem. Pomanjkanje potrebne literature i pomagala
za determinaciju kao i potrebnog znanja za tu svrhu vrlo često odvraćaju
stručnjake na terenu od tih vrlo korisnih opažanja. U tu svrhu je
Institut organizovao stalnu službu determinacije, koja će dati podstreka