DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Gleichzeitig mit der botanischen Bearbeitung und mit der Vegetationskartierung
werden weitgehende klimatische, pedologische, forstliche und landwirtschaftliche
Untersuchungen organisiert. Als Ausgangspunkt für diese Untersuchungen dienten
die floristisch klar umschriebenen Vegetationseinheiten. Die Resultate dieser Untersuchungen
haben eindeutig gezeigt, dass die klar umschriebenen Assoziationen und
Subassoziationen nicht nur als der beste Ausdruck für klimatische und bodenkundliche,
sondern auch forstliche und landwirtschaftliche Verhältnisse aufzufassen sind. Die
natürlichen Vegetationseinheiten, welche grössere Flächen einnehmen, beeinflussen
nähmlich weitgehend den allgemeinen wirtschaftlichen Charakter des Landes und
haben eine grosse Bedeutung für das Forstwesen und für die Landwirtschaft. Die
genaue Kenntnis dieser Vegetationseinheiten ermöglicht ihre planmässige Bewirtschaftung.
Unsere gemeinsame Untersuchungen haben überzeugend gezeigt, dass die
klar gefassten Pflanzengesellschaften eine sichere Grundlage bilden auf welcher die
forstlichen und landwirtschaftlichen Untersuchungen weiter sich aufbauen können.


Endlich betont der Verf. dass die komplexen Untersuchungen Südwestikroatiens
zum Vorschein brachten, dass im Risnjak-Massiv neben einer prächtigen Entwicklung
des Karstphaen omens auch die Waldvegetation einen äusserst natürlichen Charakter
bewahrt hat. Aus diesem Grunde wurde von dem´ Parlament der V. R. Kroatien am
Risnjak ein Gebiet vom ca 3600 ha als Nationalpark Kroatiens gegründet.


NAUKA O BILJNIM ZAJEDNICAMA — OSNOVA SAVREMENOG
ŠUMARSTVA


Ing. Ziani Petar (Zagreb)


I.
U
U
kratkom posleratnom periodu od 10 godina desile su se u teoretskim
osnovama naše prakse podizanja i gajenja šuma znatne promene. Regres
prakse koji se ogledao naročito u šablonskoj primeni iste tehnike i šablonskom
izboru vrsta na površinama različitih uslova kao i nedostatku jedne
sistematske biološki osnovane nege sastojina, produžio se bio i u prvim
posleratnim godinama i prouzrokovao znatne štete kod izvršenja planova.
U takvoj situaciji ukazala se potreba da se praksa podizanja i gajenja šuma
postavi na solidne osnove nauke o biljnim zajednicama. Iako je taj rad u
početnoj fazi, ali dobro pripremljen i uporno provođen, obećava da će dati
rezultate od veće i trajnije vrednosti. Da bismo mogli da prikažemo te promene
potrebno je da ukratko izložimo razvoj nauke o biljnim zajednicama
i njenih metoda.


Nauka o biljnim zajednicama počela se razvijati već početkom prošlog
stoleća. čitav niz istraživača iz svih krajeva Evrope, obrađujući pojedine
probleme pojave i raširen ja biljnoga pokrova dali su prve osnove nauke o
biljnim zajednicama. Ta stara škola, razvijajući se u dva odvojena pravca
f izionomskom i ekološkom (Humboldt, Grisebach, Kern er, Drud
e i mnogi drugi) shvatala je biljni pokrov zemlje kao izraz dejstva faktora
fizičke sredine, pa je geografsko raširenje i pojava različitih oblika
vegetacije tumačena jedino kao posledica tog dejstva. Objekti istraživanja
ili bolje reći opisivanja ove škole, jesu: flora (vrste, rodovi i t. d.) i formacije
(šume, stepe i t. d.), a metoda istraživanja, kojom se služila ova škola
koncem prošlog stoljeća i koja se održala i do danas, nazvana je biljnogeografskom.