DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Autor
dr. B. Maksić
dr. I. Horvat
dr. B. Metzger
ing. B. Zlatarić


ing. dr. D. Klepac


>>


dr. D. Batinica
ing. A. Sabadoš


Šarić
vet. M. Findrik
dr. T. Brzac


dr. I. Horvat


dr. I. Horvat
suradnici


Z. Pelcer,
Z. Matan i .
S. Bertovič
Naslov rasprave


18.
Mikroklimatska istraživanja u planinskom
području Risnjaka i Snježnika. U pripremi
za štampu.
19.
Orijentacijska opažanja o fotoklimi nekih
šumskih asocijacija risnjačkog masiva. U
pripremi za štampu.
20.
Jednostavan fotiometar iz domaćeg materijala.
Predano za štampu.
21.
Jedan specijalni način prirodnog pomlađivanja
smreke. Šumarski list, Zagreb 1948.
22.
Neki taksacioni elementi jele i bukve u
odnosu na ekologiju i razdiobu šuma u
dvjema asocijacijama (Fagetum abietetosum
i Abieto-Bleehnetum) Gorskog Kotara.
Glasnik za šumske pokuse br. 11.
23.
0 šumskoj proizvodnji u fakultetskoj šumi
Zalesini. Glasnik za šumske pokuse br. 11,
Zagreb 1953.
24.
Istraživanja debljinskog prirasta jele u najraširenijim
fitocenozama Gorskog Kotara.
Glasnik za šumske pokuse br. 12, Zgrb 1955.
25.
Poljoprivredna istraživanja brdskih i dolinskih
livada i pašnjaka Gorskog Kotara. Sarajevo
1953.
26.
Poljoprivredna istraživanja primorskih livada
i kamenjara. Biljna proizvodnja 4.,
1951.
27.
Istraživanja ekonomskog značenja planinskih
rudina Gorskog Kotara. U pripremi za
štampu.
28.
Istraživanja ekonomskog značenja primorske
zajednice ´Carex humilis-Centaurea ru.
pestris.* Vet. arhiv, XXIII. 1953.
29.
Neke značajnije biljke primorskih šuma kao
stočna hrana. Vet. arhiv, XXIV. 1953.
30.
Gospodarsko značenje nekih značajnih biljaka
livada i kamenjara Hrv. Primorja.
Vet. arhiv, XXIV. 1954.
31.
Ekonomsko značenje primorske zajednice
Carex humilis-Centaurea rupestris. Vet.
arhiv, XXV. 1955.
32.
Obrazloženje prijedloga za proglašenje Risnjaka
narodnim parkom. Glasnik biološke
sekcije Hrv. prir. društva, 1953.
33.
Vodič kroz narodni park Risnjak. U pripremi
za štampu:
34.
Karta biljnih zajednica narodnog parka
Risnjaka. Zagreb 1953.
35.
Planinarska karta Jtisnjak-Snježnik. Zagreb
1952. )
38.
Prilog planinarskoj karti Risnjak-Snježnik.
Zagreb 1952.
Područje


Klimatoloiška
istraživanja


Šumarska
istraživanja


Poljoprivredna
istraživanja


Zaštita


prirode


Planinarstvo