DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Pregled rasprava izrađenih u toku tipološkog istraživanja i kartiranja vegetacije


Autor


Dr. Ivo Horvat
suradnici


dr. Ivo Horvat


»


tt


ti


tt


tt


ti


ti


ti


ing. Z. Gračanin
ing. M. Lupret


»


Gorskog Kotara i Hrvatskog Primorja


(1947.—1954.)


Naslov rasprave


1.
Karta biljnih zajednica jugozapadne Hrvatske.
Sek. Sušak 2a, Zagreb 1953.
2.
Karta biljnih zajednica jugozapadne Hrvatske.
Sek. Sušak 2c, Zagreb 1954.
3.
Karta biljnih zajednica jugozapadne Hrvatske.
Sek. Sušak lb; pripremljeno za štampu.
4.
Karta biljnih zajednica jugozapadne Hrvatske.
Sek. Sušak Id; pripremljeno za štampu.
5.
Istraživanje i kartiranje vegetacije planin
skog skupa
Risnjaka i Snježnika. Šumarski
list, Zagreb 1950.
6.
Flornogenetski odnosi cretova u Hrvatskog.
Glasnik biološke sekcije, Zagreb 1950.
7.
Istraživanje i kartiranje vegetacije primorskih
obronaka zapadne Hrvatske i područja
izvora Kupe. Šumarski list, Zagreb 1951.
8. Vegetacija
ponikava. Geografski glasnik,
Zagreb 1953.
9.
Pregled vegetacije jugozapadne Hrvatske
(prilog kartama biljnih zajednica). Pripremljeno
za štampu.
10.
Šumska vegetacija Gorskog Kotara i primorskih
obronaka. U pripremi za štampu.
11.
Gorske i primorske livade, vrištine i kamenjare
u Hrvatskoj, U pripremi za štampu.
12.
Planinska vegetacija Gorskog Kotara s osobitim
obzirom na planinske rudine. U pripremi
za štampu.
13.
Zanimljivi nalaz samonikle šume crnoga
bora pod Obručem. Predano za štampu.
14.
Dvije značajne dolinske livade gorskih krajeva
Hrvatske i Bosne. Predano za štampu
u »Vet. arhiv«.
15.
Tla biljnih zajednica Gorskog Kotara. U
pripremi za štampu.
16.
Prilog proučavanju aerobnih bakterija u
šumskim asocijacijama Fagetum abietetosum
i Blechno-Abietum Gorskog Kotara.
Šumarski list, Zagreb 1955.
17.
Prilog poznavanju bakterija po fiziološkim
fukcijama u šumskim asocijacijama Fagetum
abietetosum i Blechno-Abietum Gorskog
Kotara. Šumarski list, Zagreb 1955.
Područja


Vegetacijske
karte


Vegetacijska
istraživanja


Pedološka i
mikrobiološka
istraživanja