DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 60     <-- 60 -->        PDF

jedne ponikve. Opažanja su izvršena pod vodstvom dr. B. Maksić a na
posebnim mikroklimatskim stanicama, koje su bile postavljene u floristički
jasno omeđenim vegetacijskim jedinicama, a kao kontrola služila je temeljna
stanica, koja je bila smještena najprije u Bijeloj Vodici, a zatim na
Lazcu. Izvršena su mnogobrojna mjerenja, a rezultati su pokazali neobične
razlike između pojedinih zajednica u vezi s nadmorskom visinom, reljefom
i ekspozicijom. Naročito zanimljive rezultate dala su opažanja na mrazištima,
pa u različitim zajednicama u istoj ponikvi. Materijal je obrađen,
te će biti u skoro vrijeme objavljen. Uz mikroklimatska istraživanja obrađena
je pažnja i fotoklimi pojedinih zajednica. Istraživanja su vršena posebnim
tipom fotometra, koji je u tu svrhu izradio dr. Bozidar Metzge
r na principu t. zv. »Graukeil-fotometra«. I taj materijal bit će posebno
objavljen.


5. šumarska istraživanja. Iako su za našu nauku bila od
naročitog značenja vegetacijska, pedološka i klimatološka istraživanja, ipak
je bila temeljna misao, koja je vodila naše šumarske i poljoprivredne krugove,
da se ovim vegetacijskim istraživanjima stvore
pouzdani temelji za uzgajanje i uređivanje šuma,
melioraciju degradi ranih šikara i kamenjara i povećanje
priroda na livadama i pašnjacima. Zato su već
nakon prvih vegetacijskih istraživanja, koja su omogućila jasnu karakterizaciju
glavnih vegetacijskih jedinica, provedena na najznačajnijim gospodarskim
jedinicama povezana šumarska ili poljoprivredna istraživanja.
Šumarska istraživanja vršena su dosad uglavnom na visokim šumama
bukve i jele i jele i rebrače, ali su proučene i druge šumske zajednice. U
središtu interesa bili su s jedne strane visinski i debljinski prirasti u pojedinim
zajednicama, a s druge strane tehnička svojstva drva sabranog u
određenim vegetacijskim tipovima.


Prvi skup problema obrađivali su ing. B. Z 1 at a r i ć, ing. Đ. B a b ograda
c i prof. dr. D. Klepac , dok se drugim problemom pozabavio prof,
dr. ing. I. Horvat . Ova potonja istraživanja izvršena su potporom Jugoslavenske
Akademije.


Dosadašnji, uglavnom već objavljeni rezultati,
pokazali su, da je prirodna, botanički jasno omeđena
šumska zajednica (asocijacija ili subasocijacija)
najbolja polazna točka i za šumarska istraživanja.
Botanički jasno omeđene šumske zajednice, koje su najjasniji izraz životnih
prilika staništa, pokazuju i u šumarskom pogledu tolike značajke, da se iz
njih mogu povući dalekosežni rezultati teoretske i praktične prirode. Dosad
su izrađene niže navedene rasprave.


6. Poljoprivredna istraživanja. Iako su naše livade i
pašnjaci bili već dugin iz godina u botaničkom pogledu vrlo iscrpljivo obrađeni,
naročito s obzirom na dolinske i primorske livade (S. H o r v a t i ć),
ipak nisu bile dosad s gospodarskog gledišta obrađene. Razlog je u tome,
što je kod naših livadarskih stručnjaka uglavnom prevladavala tendencija
za stvaranjem umjetnih livada, pa unatoč svih pokušaja botaničara nije
došlo do intenzivnije suradnje s poljoprivrednicima. Tek naša istraživanja
na livadama i pašnjacima Gorskog Kotara znače u tom pogledu jasnu prekretnicu.