DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Uzgoj topola u drvoredima već je započeo. Sva tri sektora, državni,
zadružni i privatni, pokazuju za njega naročito zanimanje i volju. Poticaj
em Uprave za šumarstvo Državnog sekretarijata za poslove narodne
privrede, već su u toku osnivanja kotarskih odbora za uzgoj topola izvan
šume i izrada perspektivnih planova za pojedine KNO. Potražnja topolovih
sadnica sa strane seljaka i drugih interesenata, sve je veća. Konkretno
na pr., za ovu sezonu šumarija Osijek predviđa za uzgoj topola izvan šume
izdavanjem 100.000 topolovih sadnica područnim interesentima. Naročiti
je interes pokazala vodoprivreda, koja uz svoje kanale namjerava dizati
drvorede topola. Na području Osijeka Poljoprivredna zadruga »Vuka« za-´
počela je već tim radom, osnovala rasadnike i postavila jedno šumarsko
stručno lice za uzgoj topolovih drvoreda duž cea 2.000 km kanala, a vodoprivreda
u Istri, gdje su takvi drvoredi uz kanale već podignuti u prošlosti,
pojačava sada njihov daljnji uzgoj. Time uzgoj topola u NRH poprima
sve širi i sveopći karakter


Osvrnemo li se na posljednji decenij našeg šumarstva u NRH, koji je
ujedno i prvi decenij socijalističke Jugoslavije, moramo ustanoviti, da se je
na području NRH za to vrijeme razvio jaki i široki pokret uzgoja topola
na savremenoj osnovi, koji je, pravilno shvaćen od čitave šumarske struke,
dao do danas vrlo dobre rezultate i koji se i dalje sve više razvija i širi.
U nizinskim područjima Hrvatske zalaganjem stručne operative, a naročito
sa osječkom i vinkovačkom, podignute su zadnjih godina mnoge kulture
topola, koje po svom uspjehu i izgledu ni najmanje ne zaostaju za
najboljim takvim kulturama u inozemstvu.


RĆSUME


Dans cet article l´A. fait un exposz du developpement de la culture des peupliers
en Croatie et tout particulierement dans la derniere periode de dix ans oü cette culture
fut developpee sur une base contemporaine.