DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 53     <-- 53 -->        PDF

da jesenje sadnje pod nepovoljnim uslovima pogoduju njihovoj pojavi. Kod
dasadanjih slučajeva tih bolesti, stavljanjem napadnutih sadnica na »čep«,
došlo je do regeneracije sa novim i zdravim izbojcima. Novi Zakon o zaštiti
bilja pod kojeg spada i organizacija kontrolne službe zdravstvenog stanja
šumskih sadnica, dakle i topolovih, bit će važan preventiv protiv bolesti
topola.


Suzbijanju topolovih štetnika, posvećuje se sve veća pažnja. Naravski
da se to u prvom redu odnosi na rasadnike, gdje je takvo suzbijanje lakše
i moguće. Upotreba domaćih insekticida, pravovremena i preventivna već
od ranog proljeća, pokazala je, da se ti štetnici u rasadnicima mogu pot-


Sl. 8. Rasadnik topola u Višnjevcu.
Šumarija Osijek.


puno suzbiti. Ove sezone, kad je većina šumarija svoje rasadnike topola
preventivno i rano tretirala prašenjem ili štrcanjem, nismo imali skoro
nikakve pojave topolove zlatice, koji je inače najneugodniji štetnik rasadnika.


Zadnjih godina pokrenut je u NRH i pokret uzgoja topola izvan šumskih
površina, koji po svojoj ekonomskoj važnosti možda i nadmašuje
uzgoj na šumskim površinama. Za razliku od inozemstva, taj način uzgoja,


t. j . u drvoredima uz vodotoke i ceste, te na pašnjacima, nije uopće u nas
bio primjenjivan, što su zapazili i strani stručnjaci. U inozemstvu, naročito
u Italiji i Holadniji, a dobrim dijelom u Francuskoj i Njemačkoj taj način
uzgoja topola vrlo je raširen i daje često goleme prihode, prosječno se
može uzeti da 1 km jednostranog topolovog drvoreda pravilno uzgajan,
daje oko 20—30 m3 godišnjeg prirasta i odgovara prihodu sa 1 ha šum-
A Šumarski list 409