DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Zagreba i u Hrv. Zagorju kraj Drave nailazili smo i njenu varijantu var.
betulifoli a sa dlakavim lišćem. Od ekonomskog i uzgojnog interesa
bili bi klenovi crne topole, koja nije čičkava (kvrgava), koji se mogu naći
u Hrv. Zagorju uz Dravu i predjelu Dalja uz Dunav. Kod eurameričkih.
topola na području NRH postoji i dosta velika raznolikost u klonovima.
To je potaklo već započetu selekciju klomova svih topola, koja se na području
NRH uzgajaju.


Jedan od najvažnijih napredaka u uzgoju topola zadnjih 10 godina u
NRH, je unapređenje uzgoja sadnica topola, bolje metode sadnje na terenu
i kulture topola u većim razmacima.


Nekadanji pregusti uzgoj topolovih sadnica davao je tanke i slabe
sadnice. Priučene na gusti sklop u rasadniku, one su bile neotporne na insolaciju
i vjetar u kulturama. Umjesto uobičajenog razmaka sadnica u rasad-


Sl. 6. Kultura eurameričkih topola, stara
1 godinu. Šumarija Valpovo.


niku 40 x 25 cm prešlo se zadnjih godina postepeno na široke razmake
40 x 70 ili 80 x 50 cm. Time je osim povoljnijeg razvoja sadnica omogućena
i mehanička i jeftinija obrada tla, koja kod uzgoja topolovih sadnica treba
da traje tokom čitave godine. U širim razmacima uzgojene sadnice mnogo
su vitalnije, veće, deblje i otpornije. U većini rasadnika prešlo se na uzgoj
2-godišnjih jakih sadnica metodom yi. One u drugoj godini u rasadnicima
na dobrim tlima postizavaju visinu od 3—4 m. Prednost te metode (Wetstein-
piccarolo) jest ta, da se od jednogodišnjih izbo jaka odrezanih na
koncu prve godine, dobiva velika količina reznica, te time ne postoji više
niti potreba uzgajanja posebnih matičnjaka za produkciju reznica, koji se
kao nepodesni zbog bolesti, štetnika i degeneracije mogu postepeno ukinuti.


Da se spriječe produkcija i promet reznica i sadnica loše kvalitete,
izdao je šumarski odjel Drž. sekretarijata za narodnu privredu NRH ove
godine naredbu, kojom su određene privremene norme u pogledu debljine,
visine i kvalitete dobrih topolovih reznica i sadnica.