DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 46     <-- 46 -->        PDF

10—800/0. Reduciraju li se te mješovite sastojine razmjerno prema učešću
topola u njima, iznosila bi takva reducirana površina oko 6.700 ha. U većini
topolovih sastojina, koje su mješovite, pretežu domaće vrste topola i to
bijela i crna, a često puta i siva. Jasika je zastupana u manjoj mjeri i
pridolazi jače u prigorskim šumama bjelovarskog područja, pa u mješovitim
sastojinama vinkovačkog područja. Mješovite sastojine eurameričkih topola
manje su raširene.


Obračunavanjem srednjih prsnih promjera iz podataka registracije
topola ustanovili smo, da su one kod većine topolovih sastojina daleko niži
od normalnih iste starosti, kod pravilnog uzgoja. To osobito vrijedi za čiste
topolike eurameričkih topola u kojima su postignuti srednji promjeri sastojina
prosječno za 50% manji od normalnih. To je posljedica neprorjeđi-


Sl. 4. Sastojina eurameričke topole;


pregusta, neprorjeđivana, 15 g. stara


u Donjoj Podravini.


vanja, a na nekim mjestima i utjecaj neodgovarajućeg staništa. Prosječna
kvaliteta stabala topolovih sastojina, uzme li se prema provedenoj registraciji
ocjena od I do III, bila bi srednja, t. j . II, a ostatak prosječno više III
nego I.


1948. godine počeo je Institut za šumarska i lovna istraživanja NRH
ispitivanja prirasta topola u Hrvatskoj. O njemu do tada nije bilo nikakvih
podataka. Trebalo je najprije općenito ustanoviti u kojim se granicama
kreće prirast naših domaćih i do sada uzgajanih eurameričkih topola, te
sudeći prema prirastima ocijeniti, koja bi područja Hrvatske u budućnosti
bila pogodna za. rentabilan uzgoj topola.


Komparativnim istraživanjima prirasta u nas najviše zastupane P.
serotina , ustanovili smo, da su njezini prirasti na dobrim staništima i