DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Kod registracije topolika, prikupljeni su i podaci sastojina o odnosu
vrsti topola, starosti sastojina, njihove srednje visine, promjeri, kvaliteta
i zdravstveno stanje. Iako su to bili aproksimativni podaci, oni su bili stvarni
i dali su prvu zaokruženu sliku uzgoja topola u Hrvatskoj.


Registracija topola i postepena višegodišnja ispitivanja na terenu ´Pokazali
su slijedeće: obiro


Uslovi za uzgoj topola u NRH najbolji su na naplavinama Drave, Wf.
u Podravini naročito u Donjoj na osječkom području, a isto tako i nä´Ä navskimn
aplavinama u Baranji. Podravske i podunavske naplavine odlikuju
se rahlošću tala, velikom količinom vapna i plodnošću, a osobito u ritskim
šumama. Naplavine duž Save, osim pojedinih priobalnih područja, manje


SI. 3. Crna topola u predjelu Dalja
sa prsnim promj, 2,80 m. Šumarija
Osijek.


su pogodne za uzgoj topola, jer su im tla zbita i često gleđasta sa malo
vapna. U ostalim nizinama NRH postoji vrlo velika raznolikost u tipovima
tala, zbog čega je problematika uzgoja topola u Hrvatskoj vrlo složena.
Prosječno su, obzirom na dobrotu nizinskih staništa, uslovi za uzgoj topola
u Hrvatskoj ipak vrlo dobri.


Glavno područje uzgoja topola u NRH jest donja Podravina i Baranja
te dio Podunavlja, Na tom području uzgaja se oko 40% svih topolika u
Hrvatskoj. Većina sastojina topola, t. j . oko 80% razmjerno je mlada i u
1951. god. bila je u dobi od 10—30 godina. Polovina od toga otpada na
sastojirie od 10—20 godina, a polovina na sastojine od 21—30 godina, Sastojine
eurameričkih topola uglavnom su čiste i prosječno su 1951. godine
bile 10—20 godina stare. Većinu topolovih sastojina predstavljaju ipak
prirodne, većinom mješovite sastojine u kojima je topola zastupana sa