DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Na području šuma biv. veleposjeda u Baranji (Darda) nailazili smo
1948. god. na grupe Populus serotina koje su bile oko 80 godina
stare. Prvi početak uzgoja eurameričkih t. j . kanadskih topola u Hrvatskoj
bio je ponajviše ograničen na veleposjedničke šume gdje su se kanadske
topole unosile u sastojine sa ostalim vrstama pokusno i to više iz športa.
Kada se ustanovilo da one dobro uspijevaju i da se njima mogu brzo pošumiti
veće površine, one su možda dobro poslužile kod sječe vrednijih prirodnih
šuma. Na području Baranje (Darda) imade većih mješovitih sastojina
u kojima su glavne vrsti bijela vrba sa kanadskom i crnom topolom,
te nešto jasena i hrast. Te su sastojine 40—50 god. stare i očito su nastale
kada su veleposjednici sasjekli veće komplekse prirodnih mješovitih sastojina
hrasta, jasena, vrbe i topole, te da udovolje Zakonu o šumama, zasadili
sječine »kanadskim topolama«. Kod toga se topolama nije pridavala
neka naročita gospodarska važnost jer su takove šume u prvom redu služile
kao lovišta visoke divljači. 0 nekom intenzivnom i racionalnom uzgoju
topola nije bilo ni govora, a o uzgojnim svojstvima topola, koje se u mnogom
razlikuju od stalnih šumskih vrsti, nije se znalo.


Treba međutim uzeti u obzir, da u to vrijeme nije ni u Evropi bilo
mnogo drugačije. Danas toliko prononsirani, moderni, intenzivni uzgoj
topola sa svom svojom bogatom i zanimljivom problematikom, nije ni .u
Evropi starijeg datuma. Iako su neke zemlje kao na pr. Francuska, Njemačka,
Holandija, Italija i t. d. dosta davno počele sa uzgojem topole,
savremeni uzgoj topola osnovan na egzaktnim ispitivanjima, počeo se publicirati
uglavnom tek poslije 1937. god.


Tako na pr. najznačajniji priručnici i publikacije savremenih topola datiraju:
Houtzager iz 1837. god., Bauer 1938, Vincent 1945, Bar bey 1947,
Amon 1948, Wetstein 1939/1943, B i o 1 č e v 1945. Meunier-Guinier
1947., Schmitz-Lenders 1948, Mücke 1949, Müller 1948, Hessmer
1948, Günther 1949, Teering 19??, Picarolo 1948—1952, Pourtet
1950, Herbignat 1950. Peace 1950. it. d.


Sve do pred par decenija nije se u našoj stručnoj štampi (šumarski
list) skoro ništa pobliže pisalo o uzgoju topola niti je u njima bilo kakvih
posebnih publikacija. Prvu popularno-propagandnu brošuru o uzgoju »kanadskih
topola« izdao je u Osijeku god. 1927. poljoprivrednik Pfaj f er.
Ing. T. španovi ć 1939. god. prvi je stručno opisao uzgoj topola u rifckim
šumama, a prva naša naučna radnja o uzgoju topola (»Uzgoj topola
iz reznica«) objelodanjena je tek 1948. godine po prof. Dr. M. An i ću.


Oko 1925. do 1930. god. pod utjecajem naglog obrata kojeg je na
svjetskom tržištu prouzročila potražnja sirovina za furnir i šperovano drvo,
pojavio se i u Hrvatskoj jači pokret osnivanja kultura »kanadskih topola«.
On je bio ponajviše raširen u Podravini, a osobito u Baranji (Bilje) na
području ritskih šuma. U Posavini nije došao do jačeg izražaja, jer je na
njenom području uzgoj hrastovine bio od prvenstvenog značenja.


Oko tih godina osnovana je u Hrvatskoj većina današnjih topolika
kanadske topole. Sadila se ponajviše P. serotin a te nešto manje P.
robus t a. No taj uzgoj, prosječno, nije dao očekivane rezultate. Razlog
je bio taj, što su se sastojine većinom osnivale i uzgajale nepravilno. U
praksi je vladalo krivo mišljenje da topole uspjevaju na mokrim tlima.
Tada još nije ni u nas kao ni u ostaloj Evropi uzgoj topola bio egzaktno
proučen. Nisu bili poznati posebni zahtjevi topola na tlo, a ni njezina
uzgojna svojstva.