DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 40     <-- 40 -->        PDF

RAZVOJ UZGOJA TOPOLA U NRH


Ing. Podhorski Ivo — Institut za šumarska i lovna istraživanja, Zagreb


T
T
edan je od najvažnijih problema, kojeg je socijalistička Jugoslavija stavila
u svom šumarstvu, uzgoj šumskih vrsti brzoga rasta, u prvom redu
upola. Dok taj problem prije rata nije bio tretiran, sada je postao naročito
važan.


I NRH uvrstila je taj problem među najvažnija pitanja uzgojne
politike svojega šumarstva. To su joj, kao i ostalim republikama, diktirali
veliki zahtjevi koji su na njen šumski fond postavljali: obnova ratom
opustošene zemlje i planski razvoj industrijalizacije zemlje.


Uzgoj se topola kao glavnih vrsti brzoga rasta zadnj ih 10 godina naglo
razvio u nizinskim krajevima NRH. Došlo je do prave prekretnice u pogledu
unapređivanja dotadanjeg uzgoja topola, tako da se danas može govoriti


o jednom izrazitom pokretu za uzgoj topola koji se sve više jača i širi.
U ovom članku nastojat ćemo prikazati razvoj uzgoja topola u NRH
s naročitim obzirom na rezultate tog uzgoja i njegovog unapređivanja
posljednjih 10 godina.
Prirodni su uslovi za uzgoj topola u NRH osobito povoljni. Velik dio
njene površine, t. j . oko 33% otpada na riječne nizine i ravnice sa mnogo
aluvijalnih tala koja su često i prirodna staništa topola. Na njima su na
mnogo mjesta razvijene prirodne šumske zajednice u kojima su topole
i vrbe sastavni elemenat prirodne vegetacije. U mnogim takvim sastojinama
topole imaju znatan udio.


Glavna su područja prirodnog rasprostranjeni a topola i glavna područja
njihovog uzgoja: Podravina, Baranja sa Podunavljem, a u nešto
manjoj mjeri Posavina. Osim toga, vrlo bogata mreža vodotoka Hrvatske
na mnogo mjesta stvara uslove za uzgoj topola uz njihove obale.


Uzgoj topola (domaćih i kultiviranih) prolazio je u Hrvatskoj istim
razvojnim putom kao i u ostalim evropskim zemljama samo se većim zakašnjenjem.
Do pred par decenija, t. j . sve do cea 1925. god., topole su u
šumarstvu Hrvatske bile sporedne šumske vrste bez neke veće gospodarske
važnosti. To je gotovo bio slučaj u srednjoj i sjevernoj Hrvatskoj gdje su
se crne i bijele topole, rasprostranjene uz vodotoke, većinom ekstenzivno
uzgajale obično u niskoj šumi ili sječom na glavu, a jasika u prigorskim
šumama odstranjivala se proredom iz sastojina kao malo vrijedna vrsta.
Iznimka je bilo jedino područje baranjskih i podunavskih te donjopodravskih
šuma u kojima su topole sa bijelom vrbom bile glavne prirodne vrste,
ali te se šume baš zbog tih mekanih vrsti nisu smatrale vrijednima. Još se
manje cijenila topola u Slavonskoj Posavini gdje su oduvijek bile glavne
i najvažnije uzgojne vrsti hrast i jasen.


Početak uzgoja eurameričkih topola, t. zv. »kanadskih topola« u Hrvatskoj
dosta je star. Prve podatke o uzgoju stranih topola u Hrvatskoj nailazimo
kod Šloser-Vukotinovića koji u svojoj »Flora Croatica« napominje
Populus delto ideš kao unesenu vrstu.* Po nekim činjenicama
izgleda da je introdukcija stranih topola u prošlom vijeku ulazila u Hrvatsku
sa dvije strane: u istočnu Hrvatsku na osječko područje i Baranju
preko Mađarske, a u sjevernu Hrvatsku (Hrvatskoj Zagorje) iz Austrije,
češke i Njemačke preko Slovenije.