DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 37     <-- 37 -->        PDF

ide na našu štetu, na štetu kvalitetnog uzgoja stabala i sastojina, vidjeli
smo iz podataka o strukturi stabala i bukovih sastojina na naših 17 primjernih
ploha, gdje ima razmjerno daleko više stabala lošijeg oblika i lošeg
uzrasta, nego onih dobrih, zbog čega je struktura čitave sastojine daleko
složenija, a u vezi toga i sam uzgojni zahvat daleko kompliciraniji i teži
nego kod sastojina koje su redovno i sistematski njegovane i uzgajane.


Ako pođemo od našeg prvog zahvata, od naše prve pomoći, od zaštite
ponika pa dalje do njegova prijelaza u pomladak i mladik, nakon prvog
najjačeg izlučivanja stabala, to nam mora biti jasno., da ćemo uz naknadna
popunjavanja morati istodobno štititi mladik od svih mogućih vrsta korova
i štetnog predrasta i od uzgojno nevaljanih stabala — pod uzgojno nevaljalim
stablima mislimo na ona loših uzgojnih svojstava i oblika — ukoliko
ona naravski nisu potrebna za zaštitu — za sjenu — mladika. Ove radove
ponavljamo prema potrebi svake godine i do:


druge razvojne etape, do prijelaza podmladka u mladik do stanja kada
se mladici gusto sklope, i kada uslijedi drugo jako prirodno izlučivanje
stabala zbog potrebe svijetla i prostora.


Naš zahvat u to doba treba da ide u smislu budnog promatranja i praćenja
prirodnog razvitka stabala, u smislu intervencije, pomaganja uzgojno
vrijednih, kvalitativnih stabala uz istodobno uklanjanje štetnih i za daljnji
uzgoj nesposobnih stabala. Ovo neprestano i postepeno uklanjanje uzgojno
nevaljanih stabala, u prvom redu štetnih predrasta, koje se ponavlja iz
godine u godinu sve dok ona ne budu odstranjena, ide uvijek u korist
uzgojno vrednijih stabala. Iz tih razloga, pošto se takvo odabiranje ograničuje
i proteže prvenstveno na izbor i uklanjanje uzgojno nevaljalih stabala,
štetnog predrasta sa negativnim uzgojnim svojstvima, naziva se još
i negativno odabiranje stabala za razliku od pozitivnog, kod kojeg ide
daljnji i još sve dalji uži izbor uglavnom između preostalih uzgojno podjednako
vrijednih stabala čiji se broj neprestano smanjuje, dok se konačno
u doba sječe ne svede na t. zv. uzgojna elitna stabla.


Uklanjanje uzgojno nevaljalih stabala može se provesti kao što smo
već spomenuli grubim zahvatom, koji se odnosi na štetne predraste, na
viševrha stabla, na rašljasta, na stabla prejakih krošanja, na bolesna, na
stabla grmolika oblika, grubo granata i t. d.; ili pak:


detaljnim zahvatom koji slijedi iza grubog zahvata iza kojeg, nakon
što smo uklonili uzgojno nevaljala stabla, pristupamo prorjeđivanju mladika,
postepenom izsjecanju uzgojno loših stabala do te mjere, da nam
preostala izabrana uzgojno vrijedna stabalca budu jedna od drugih u stanovitom
razmaku.


Prvi ili t. zv grubi način njege mladika može se primjeniti kod bukovih
mladika za koje vrijedi opće priznato pravilo, da oni treba da rastu u
gustom sklopu sve do smirenja stabala u pogledu rasta u visinu. Ovaj
način naročito je povoljan za naše bukove guštike na velikim površinama.


Drugi način, t. j . prorjeđivanje mladika, stabalaca u odgovarajućem
međusobnom razmaku, skup je i spor posao, a osim toga teško je provediv
na velikim površinama; on ima karakter vrtlarskih radova. Ovaj način
njege mladika obzirom na velike površine nije za naše prilike podesan, a
pored toga zahtijeva i velika financijska sredstva (do 10 radnika po lha) .
Naprotiv ovaj način je neophodno potreban u mješovitim sastojinama gdje
ima stabala, vrsta koje traže mnogo svijetla, naročito hrasta i jasena, koji


Šumarski list