DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 36     <-- 36 -->        PDF

ad 16) U mješovitoj 25-godišnjoj sastojim hrasta, bukve i graba
razmjerno je mali,broj stabala u IV. etaži. Vađenjem predrasta, nevaljanih
stabala iz I. etaže, omogućit će se suvladajućim stablima prelaz iz II. u


I.
etažu.
ad 17) U 30-godišnjoj mješovitoj sastojini bukve, kestena i topole,
došlo je do smirenja stabala obzirom na rast u visinu. Ovo smirenje je privremeno.
Stabala s dobrom krošnjom ima razmjerno dosta (16°/o), dok je
procenat stabala s lošom deblovinom vrlo velik (76%). Vađenjem uzgojno
loših stabala iz I. etaže, omogućit ćemo velikom broju suvladajućih stabala
prijelaz u I. etažu.
Dosad smo pratili prirodni razvitak bukovih sastojina od ponika pa sve
do stepena, u kojem bukova stabla postizavaju početne jače, sitne dimenzije:
jakog pruća, kolja, pritaka, motaka, pa do tankih letvenjaka; dakle
dimenzije koje su već obuhvaćene našim standardima za drvo pod imenom
sitni tehnički sortimenti, a sve bez ikakevog zahvata u sastojinu naprednog
šumara ili tehničara.
Mi smo dakle prateći prirodni razvitak bukovih sastojina od ponika pa
do čišćenja sastojina, koje je stvarno uveliko već zakasnilo, ukazali na tri
glavna stadija razvitka:


1. na ponik i ulaz u podmladak;
2. na pomladak i njegov prijelaz u mladik (guštik) ;
3. na mladik i njegov daljnji razvitak, stadij u kojem bukova stabla
postizavaju sitne tehničke dimenzije počev od pruća pa do tankih letvenjaka,
a to je vrijeme, kada je čišćenje sastojina već uveliko zakasnilo,
i dalje sve do prvog prorednog odabiranja.
Obzirom na takav razvitak kao i na činjenice:


Prvo : da smo se mi u našoj dosadašnjoj uzgojnoj praksi vrlo malo
i skoro nikako bavili sistematskim uzgojnim radovima počam od njege
mladika, čišćenja, pročišćavanja pa do prorednog odabiranja stabala;


Drugo : zbog toga što ćemo se mi morati baviti s njegom mladika
na velikim površinama kako smo to već vidjeli u početku ovoga razmatranja,
to mi moramo temeljito razmotriti:


a) uopće pitanje zahvata u mladike i to zahvata naprednog uzgajivača
obzirom na vrijeme, t. j . kada ćemo započeti s njegom mladika i dalje


b) način zahvata u vezi potrebnih troškova i financijskih sredstava.
Pod načinom zahvata mislimo na dva međusobno suprotna gledanja na
njegu mladika, za naše prilike i ta:


c) da li t. zv. grubi zahvat u mladike kojim uklanjamo samo na prvi
pogled napadno štetna uzgojna stabla, štetni predrast, a bez detaljnijeg
pregleda mladika — stabalaca, ili


d) pak t. zv. detalj nj i pregled mladika koji vodi čak do prorjeđivanja
mladika — stabalaca.


0 potrebi sistematskog provađanja uzgojnih radova onako kako to
zahtijeva napredni brzi i savremeni uzgoj, koji obuhvaća njegu mladika
od ponika, pa do sječne zrelosti stabala, mislim, da uopće i nije potrebno
uvjeravati, a pogotovo zbog tog^ ne, što mi svi dobro poznajemo stanje
u kojem se danas nalaze naši mladici, a napose naše mlade sastojine na
velikim površinama, koje su prepuštene same sebi. U takvim sastojinama
stabla sama regulišu međusobni prirodni odnos i razvitak onako kako to
njima i samoj prirodi najbolje odgovara. No, kako taj odnos, međutim,