DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 35     <-- 35 -->        PDF

a što govori za to, da se još može uspješno provesti zakašnjela uzgojna
radnj a.


ad 6) U 25-godišnjoj bukovoj sastojim vrlo je mali broj stabala
s dobrom krošnjom (4%) i deblom (6°/o). Odnos broja stabala po etažama
prilično je nepovoljan naročito za II. etažu. Siječe se razmjerno mali broj
stabala uglavnom predrasta, čime će se mnogo pomoći razvitku nadvladanih
stabala od kojih bi znatan broj mogao preći u II. etažu.


ad 7) U mješovitoj 18-godišnjoj sastojini bukve i kestena malo je
stabala s dobrom krošnjom i deblom. Odnos stabala po etažama nije nepovoljan.
U potištenom (IV) i nadvladanom (III) sloju nalazi se razmjerno
dosta stabala (60%). Vađenjem predrasta iz I. etaže znatno će se pomoći
stablima u donjim etažama, što govori, da se čišćenje sastojina, uzgojni
zahvat, može još provesti u znaku pomoći stablima iz donjih etaža.


ad 8) U 26-godišnjoj mješovitoj sastojini bukve i topole, nesrazmjeran
je odnos kod stabala između dobrote krošanja i debla, a isto tako
i odnos broja stabala po etažama. Uklanjanjem predrasta, stabala sa prejakim
krošnjama iz I. sloja, mnogo će se pomoći velikom broju stabala iz


II. sloja. Broj stabala u IV. etaži je malen i u stanju propadanja, a što
govori da je već davno provedeno prirodno izlučivanje stabala u slojeve.
ad 9) U 18-godišnjoj mješovitoj sastojini bukve, ive i hrasta, nalazi
se veliki broj stabala od kojih 14% s dobrom krošnjom. Najveći broj stabala
nalazi se u III. etaži, od kojih će mnogi preći u II. etažu nakon vađenja
predrasta. Veći postotak ive (32%) omogućio je, obzirom na propuštanje
svijetla, povoljan razvitak stablima u III. etaži. Veću drvnu masu koja se
siječe dala su uglavnom ivova stabla — predrasti.


*ad 10) U 17-godišnjoj mješovitoj sastojini bukve, graba, hrasta i topole
imade razmjerno veliki broj stabala, od kojih s dobrom krošnjom 15%.
Mješoviti sastav stabala obzirom na propuštanje svijetla povoljno je djelovao
na razvitak stabala u donjim etažama — IV. i III. Vađenje predrasta,
stabala iz I. sloja, mnogo će se pomoći stablima u donjim etažama.


ad 11)U 18-godišnjoj mješovitoj sastojini bukve i graba, sječom grabova
predrasta u I. etaži, znatno će se promijeniti omjer smjese stabala u
korist bukve, koja se nalazi u II., III., IV. etaži (pogodovanje bukvi na
štetu prejakoga graba).


ad 12) U 17-godišnjoj mješovitoj sastojini bukve, hrasta i graba nalazi
se općenito veliki broj stabala od kojih s dobrom krošnjom 17%. Uklanjanjem,
sječom prejakih grabovih predrasta, pogodujemo prvenstveno
hrastu, zatim bukvi, a ujedno omogućujemo suvladajućim stablima II. da
pređu u vladaj uća I.


ad 13) U 18-godišnjoj mješovitoj sastojini graba, bukve i hrasta, jačom
sječom grabova predrasta, mnogo će se pomoći bukovim stablima u donjim
etažama. Upada u oči veliki broj stabala u IV. i III. etaži.


ad 14) U 18-godišnjoj mješovitoj sastojini graba, lipe, topole i bukve
imade veliki broj stabala. Sječom predominantnih grabovih stabala pogoduje
se bukvi i hrastu. Razmjerno se nalazi veliki broj stabala u IV. i III.
etaži.


ad 15) U 18-godišnjoj mješovitoj sastojini graba, bukve i hrasta,
nalazi se vrlo mali broj uzgojno vrijednih stabala. Sječom grabovih izbojaka
iz panja-predrasta — mnogo će se pomoći bukvi i hrastu.


t