DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 34     <-- 34 -->        PDF

c) prsni promjer i visinu startala


d) temeljnicu stabala prije i poslije sječe


e) kvalitet krošnje i debla


f) razvrstavanje stabala u slojeve — etaže


g) drvnu masu koja se siječe


Bez ovih analitičkih podataka uzgajivač ne može poznavati stvarno
stanje sastojina, a niti može izvoditi bilo kakove zaključke o uzgojnoj prošlosti
sastojine, niti može vršiti bilo kakav uzgojni zahvat.


Općenito uzevši iz podataka tabele 12. i 13. dadu se izvesti ovi zaključci:


a) što je raznoličniji sastav šumskih vrsta u šumskoj zajednici, tim
je manja — slabija — međusobna borba za opstanak/ tim je preostao veći
broj stabala (vidi plohe: 14, 10, 12, 15, 13, 5) ;


b) što je jednoličniji sastav šumskih vrsta — stabala — u šumskoj
zajednici, to je međusobna borba za opstanak stabala veća, tim je preostao
manji broj stabala (vidi plohe 4,6 i 8), tim je došlo do nepovoljnijeg odnosa
broja stabala po biološkim razredima, etažama — slojevima — (vidi plohe:
1, 4,8) ;


c) da postoji razmjerno mali broj uzgojno visoko-vrijednih stabala
u gornjim etažama I. i IL, koja se kao takova mogu upotrebiti za daljnji
uzgoj, dok u donjim etažama ima vrlo malo uzgojno vrijednih stabala (vidi
plohe 1—17).


Iz tabele 12. i 13. kod primjerne plohe:


ad 1) U 19-godišnjoj bukovoj sastojim´ imade mali postotak stabala
s dobrom krošnjom (9%) i dobrim deblom (8%). Prevladavaju uzgojno
loša stabla. Među vladajućim stablima ima dosta predrasta, koji su uglavnom
dali znatnu drvnu sječivu masu (34 m3), potištenih — IV — i nadvladanih
— III — stabala ima dosta, dok suvladajućih najmanje. I jačim
zahvatom u vladajuća stabla malo se može pomoći stablima u donjim etažama,
a što je dokaz da je ovdje već priroda učinila svoje;


ad 2) U 18-godišnjoj bukovoj sastojini prevladavaju uzgojno loša stabla
s vrlo velikim brojem stabala s posve lošom deblovinom. Siječe se razmjerno
mali broj stabala, ali koji daje znatnu drvnu masu (predrasti).
Podjednaki broj stabala nalazi se među potištenim i nadvladanim stablima
(IV i III). Vađenjem predrasta dobija se jednolika struktura stabala po
debljinama kod preostalih stabala, a podjedno se uveliko pomaže stablima
iz druge i treće etaže (II i III).


ad 3) U 22-godišnjoj bukovoj sastojini mali je postotak stabala s dorbrom
krošnjom (6%) i još manji s dobrom deblovinom (3%). Siječe se
razmjerno mali broj stabala, uglavnom predrasti. Veliki broj stabala nalazi
se u donjoj etaži (IV), dok u suvladajućoj II, najmanje. Sječom predrasta


— stabala — u I. etaži znatno će se pomoći stablima donjih etaža,
ad 4) U 23-godišnjoj bukovoj sastojini gotovo da nestaje potištenih
stabala, koja još samo životare — IV, dok se nalazi veliki broj stabala u


III. etaži. Vađenjem razmjerno malog broja stabala uglavnom predrasta iz
I. etaže, dobija se znatna drvna masa, a ujedno se pomaže stablima II. etaže.
ad 5) U 22-godišnjoj bukovoj sastojini imade veliki broj stabala koji
pripadaju IV. i III. etaži, dok je mali broj suvladajućih II. Razmjerno imade
dosta veliki broj stabala s dobrom krošnjom (18%). Sječom stabala iz vladaj
uće etaže i to predrasta, mnogo će se pomoći velikom broju potištenih
i nadvladanih stabala, čime će se omogućiti stablima da pređu u II. etažu,