DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 289     <-- 289 -->        PDF

To znači da bi borba patogenim mikroorganizmima bla nadopunjena djelovanjem
entomofaga, što bi dalo još veći značaj borbi ovom metodom. Do
sada još nije dovoljno istraženo da li su entomofagi ujedno i prenosioci
virusnih oboljenja, a predatori i sarkofagi eventualni konzervatori patogenih
mikroorganizama. U tome pogledu čeka stručnjake široko polje rada.
Svako novo otkriće dati će nove dokaze i podstrek da se biološka borba
protiv štetnih insekata patogenim mikroorganizmima primijeni u svim
slučajevima u kojima je to moguće. Dosadašnji uspjesi postignuti ovom
metodom daju nam pravo da kažemo da će^ u budućnosti ova metoda biti
moćno oružje u borbi protiv poljoprivrednih i šumskih štetnika. Dosadašnje
eventualne neuspjehe možemo tumačiti nepotpunošću našega poznavanja
kako nekih detalja iz patologije insekata tako i nedovoljno poznavanje
biocenotskog kompleksa i epizootije kao jednog važnog faktora toga
kompleksa.


ZAKLJUČAK:


Suzbijanje štetnih insekata kemijskom metodom im a i svoji h
nedostataka : uništavanje korisnih insekata, štetno djelovanje otrova
na životinje i ljude, stvaranje rezistentnih rasa i t. d. Zato istraživači u
cijelom svijetu preporučuju proučavanje i primjenu biološke metode t. j .
korišćenje prirodnih neprijatelja štetnih insekata: predatora, entomofaga
i patogenih mikroorganizama. Ova metoda ima mnogo prednosti: ekonomična
je i prirodna i u većim slučajevima selektivna t. j . pogađa samo
štetnika. Ovaj način borbe može da služi kao nadopuna kemijske metode.
Obim metodama mora prethoditi temeljiti studij biocena, bez čega ne može
biti pravoga uspjeha u borbi protiv štetnih insekata. Borba patogenim organizmima
se bazira na strogo naučnim principima, i zahtjeva dobro poznavanje
kako patologije insekata tako i uloge epizootija u gradaciji štetnika,
te odnos patogenog mikroorganizma i domaćina na kojemu dolazi. Taj odnos
treba dobro proučiti a naročito ako se radi o više vrsta patogenih mikroorganizama
koji djeluju na istog domaćina. Mi smo na pr. opazili prenamnažanje
mikrospiridija u gusjenicama Pieris brassicae L. tretiranim virusima
pa i insekticidima, Sličan odnos postoji između bakterijske flore i virusa-
To pokazuje da se kemijska borba nadopunjuje biološkom borbom, a naš je
cilj da svaka intervencija u biocenu imade svoje strogo naučno opravdanje.


Conclusions


L utilisation des produits chimique contre des insectes nuisibles a ses defauts:
les consequences des traitements chimiques sur des insectes auxilaires, sur les animaux
superieurs et sur Phomme meme, la constitution des races resistentes etc.
C´est pour cela que les chercheurs dans le momde entier recommendent l´etude et
1´application de la ´lutte biologique c. d. l´utilisation des ennemis naturels des insectes
nuisibles: des entomophages et des microorganismes pathogenes. Cette methode a
beaucoup d´avantages: eile est economique, naturelle et plus ou moins selective. La
lutte biologique peut completer les traitements par voie chimique. En tout cas la
lutte contre des insectes nuisibles doit etre precedee par l´etude fundamental de
biocenotique, sans lequel il n´y a pas de vrai suoces. La lutte par des microotrganismes
pathogenes doit etre basee sur les principes strictement scientifiques. II faut
bien connaitre la pathologie des insectes, ainsi que le role des mladies des insectes
dans leurs gradations, la relation entre le microorganisme pathogene et son hote.