DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 283     <-- 283 -->        PDF

L) . Regulatorna uloga parazita i entomofaga u gustoći populacije šumskih
štetnika je veoma značajna. Kao primjer navodi A n d r o i ć (1954.) parazite
: Anthrax hottentotus L. i Thyridantrax velutinus
Meig., koji su parazitirali 1951/52 —36,5<>/o, a 1952/53 —40% kukuljica
borova prelca (Cnethocampa pityocampa Schiff.) (si. 1). Nije manja uloga


SI. 1. Parazitiranost kukuljica borova četnjaka (Cnethocampa pityocampa Schiff.) u
jednoj borovoj kulturi na otoku Cresu, parazitima: Anthrax hottentus L., Thyridanthrax
velutinus Mg., i Conomorium eremite För. 1951. i 1952. g.
Les chrysalides de la Processionnaire du Pin (Cnethocampa pityocampa Schiff.)
parasitees dans une foret sur 1´ile de Cres par les parasites: Anthrax hottentus L.,
Thyridanthrax velutinus Mg. et Conomorium eremite For. 11951. et 1952.


parazita u gradacijama mnogih drugih štetnika. Stoga je vrijedno pokloniti
veću pažnju proučavanju parazita i njihove uloge u gradacijama štetnika,
kao i način, kako da ih se zaštiti i da se pogoduje njihovo razmnažanje. Pored
toga treba istražiti mogućnosti eventualnog korišćenja putem umjetnog
uzgoja.


Patogeni mikroorganizmi


Upotreba patogenih mikroorganizama u borbi protiv štetnih insekata
javlja se kao rezultat najnovijih istraživanja bolesti insekata odnosno njihove
patologije. Pa iako su neke bolesti insekata bile davno poznate (poliedrija
dudova svilca u XVI. stoljeću), potologija insekata kao usko specijalna
disciplina dobila je tek u najnovije vrijeme svoje obilježje kao nauka važna
koliko za borbu protiv štetnih insekata, toliko kao nauka u kojoj traže rješenja
izvjesnih problema biolozi i liječnici.


Među patogene mikroorganizme ubrajamo: gljive, bakterije, protozoe
i viruse.