DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Sumefrtj´a Wi´Avr iVct/efis- Tatet« ir. 9
Jt u So Ar a
Struktura SuA-. m/actiA-cr - oc/rros visina i Sroja }taiata


j


l


I.
BiotosAi rax reci"
X. V/etolctjuct
ris. etrr
oe/~ a/o
rzo -i TO
°4
tz
ZTSui/
Tđto/er/itc´t trs -i?o 3Z
M. IS. HaeMaateni -Sw f3o
31
32% 3*% TT. Fotiitetit zo to
rt
ŽF. it/tupito toe
Po f/ta fSO.aoo fit {raje*
fO.
ZO SO 10 SO 60 70 80 90 *0đ %
Starost 9 gro c/t rta


Što je mnogotrajniji i različitiji sastav šumskih vrsta u zajednici, tim
je manja ili slabija međusobna borba za opstanak. Ovo govori za prednost
mješovitih sastojina — vrsta nad čistim sastojinama ili monokulturama.


Dakle, što je različitiji sastav vrsta koje sačinjavaju cjelinu, kao i njihovih
članova, tim je veća pomoć za opstanak, tim je ali manja također
i borba za opstanak. ., .


Propadanje i rastvaranje jedne vrste odmah je važan materijal i hrana
za izgradnju drugih vrsta raznog životinjskog i biljnog svijeta.


Slijedimo li dalje razvitak stabala u gušticima, to ćemo opaziti, da zbog
jakog i sve jačeg svrstavanja stabala u slojeve, u visinu, dolazi do najjačeg
čišćenja debalaca od grana, do prve, a može se sigurno reći i do najsudbonosnije
uzgojne etape, do početka izgradnje kvalitete deblovme jedne sastojine,
do prirodnog uzgoja kvalitetnih sastojina još uvijek bez pomoći školovanog
šumara. ,....´ , , +


I kod ove stepenice razvoja, kod guštika, postoje izvjesne zakonitosti
koje nas upućuju na slijedeće zaključke: .. .
što su stabalca guštika jednoličnija po svom uzrastu, krošnji i debaicima,
i što ona potječu od istog uroda sjemena, od jednolikog i podjednakog
izraslog ponika koji je već svojom gustinom, a pod mace dobrim i jednoliko
raspoređenim sklopom krošanja — sjemenjaka — pod jednolikim uslovima
izrastao do stepenice guštika, to su tim dakle unaprijed sigurnije stvoreni
najbolji prirodni uslovi za daljnju prirodnu izgradnju kvalitetnih sastojina;
ili obratno — protivno od ovoga: ^
što je struktura mladika — stabalaca nejednolicmja, i sto stabalca ne
potječu od jednog uroda sjemena, nego iz razvučenog, podužeg pomladnog
razdoblja, gdje se je dakle dovršim sječa morala produžiti, gdje mladik nije
rastao pod jednakom zašitom, zastorom sklopa, i pod nejednakim uslovima,
to su tim stvoreni nepovoljnu i uslovi za prirodno čišćenje debalaca od
grana, a tim za daljnji prirodni uzgoj sastojina.
Na primjeru guštika, na prirodnom čišćenju stabalaca — deblovme od
grana, mi možemo mnogo toga naučiti, možemo sigurno saznati do kojeg
uzrasta stabala, do koje visine s jedne strane, duljine i debljine debalaca
s druge strane, moramo držati guštike dovoljno guste, a da ne dođe do