DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 279     <-- 279 -->        PDF

NOVI ASPEKTI BIOLOŠKE BORBE PROTIV ŠTETNIH INSEKATA


Dr. Milan Androić — Zagreb
Uvod


O
O
pažačkom oku mnogih istraživača nije izmakla činjenica da u prirodi
mnogi štetni insekti postaju plijen drugih insekata. Oni su također opazili,
da su mnoge invazije štetnika, koje su zabrinjavale poljoprivrednike i
šumare, bile dokrajčene zahvaljujući njihovim prirodnim neprijateljima:
predatorima, entomofagima i patogenim mikroorganizmima. Posve je, dakle,
razumljivo da su oni došli na misao, da ih na pogodan način upotrebe u zaštiti
poljoprivrednih kultura ili šuma. Ne bi se ipak moglo tvrditi, da je ideja
borbe protiv štetnika biološkom metodom nova. U svome vrijednom radu
»Principe de Zoologie agricole« Vaiyssier e (1940) je vrlo dobro uspio
da dade ocjenu i značenje bioloških faktora za populacije štetnih insekata,
kao i uslove za njihovu uspješnu primjenu. Kao najstariji pokušaj biološke
borbe Vavssier e navodi, da su Arapi već 1775. g. upotrebili jednu vrst
mravi za uništavanje druge vrsti, koja je bila opasni štetnik datulja. Darwi
n o v otac E r a s m o (1800) preporučivao je biološku borbu protiv štetnih
insekata, a Har t i g (1827.) je preporučivao u Njemačkoj konstrukciju
specijalnih insektarija u kojima bi se štetnici uništavali, a u isto vrijeme
oslobađali njihovi paraziti. Boisgirau d (1840. g., cit. Vavssiere) je sakupljao
veliki broj trčkova (Calosoma sicophanta) za uništenje gubarevih
gusjenica.


Biološka borba protiv štetnih insekata uslovljena je poznavanjem više
faktora koji sačinjavaju biocen. No nije dovoljno poznavati biocen kao uzajamno
djelovanje organizama jednog biotopa samo u jednoj godini ili nekom
kraćem vremenskom intervalu. Da bi se shvatila kompleksnost ovih odnosa
potreban je temeljiti dugi studij, koji nije uvijek jednostavan. Prirodni i
biološki zakoni shvaćeni u principu djeluju u prirodi u bezbroj varijanata.
Pored toga važno je naglasiti da se čuje sve veći broj istraživača, koji negiraju
prirodnu odnosno biocenotsku ravnotežu, na kojoj su izgrađene i još
uvijek se izgrađuju mnoge teorije u domeni ekoloških studija. No bez obzira,
da li biocenotska ravnoteža postoji ili ne, ona će ostati kao radna hipoteza
ekologa, koji žele proučavati biocen u kraćem vremenskom intervalu, kao što
matematičar pretpostavlja, da je krivulja između dviju blizih točaka —
pravac. No dok je proučavanje biocena, da tako kažemo u,kretanju, potrebni
uslov za uspješnu aktivnu biološku borbu, dotle je za djelovanje korisnih
insekata bez naše intervencije, potrebno poznavati samo one faktore, koji
ih zaštićuju i favoriziraju njihovo razmnažanje u prirodi. U mnogim, naime,
slučajevima čovjek ne samo da ne poštedu je parazite t. j . da ih pusti da
djeluju u prirodi bez kontrole, već ih svojim postupcima uništava, i umanjuje
njihovu regulatornu ulogu u gustoći populacije. Tako je na primjer,
štetno spaljivati ostatke poslije vršidbe žita, radi navodnog uništavanja kukuljica
jedne mušice iz porodice Cecidomvda e (Diplosis tritici) koja
uništava žitno zrnje, jer su kukuljice koje ostaju u tim ostacima parazitirane,
dok se zdrave mušice kukulje u zemlji. Uništavajući dakle te ostatke
uništavamo i parazite koji bi slijedeće godine imali reduktivnu ulogu u gustoći
populacije toga štetnika. Sličan je slučaj sa spaljivanjem strnja poslije


i


635